MATEMATİĞİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ NEDİR? Yaşamımızın bazı bölümlerinde kıskacından bir türlü kurtulamadığımız matematiğin yaşamımızdaki yeri, matematiğin yaşama uygulanabilir yönleri nedir? Bu sorular çoğaltılabilir. Yaşamımızda mühendislik, tıp, temel bilimler ve