KÖK HÜCRE Archive

Kök Hücre Nedir?

Kök Hücre Nedir? Doku ve organların oluşumunu sağlayan ana hücrelerdir. Kök hücreler henüz özelleşmediğinden farklı tipteki hücrelere dönüşebilir. İnsan vü­cudunda farklılaşmamış olan bazı hücrelerden, kök hücreler elde edilebilmektedir. Bu hücreler sürekli çoğalabilir. Embriyonik ve yetişkin olmak üzere iki tip kök hücre kaynağı vardır. Embriyonik kök hücreler uygun ortamlarda kolaylıkla geliştirilebilir. Farklılaşmadıkları için istenilen tüm hücre

KÖK HÜCRE NEDİR?

KÖK HÜCRE NEDİR? Kök hücre, canlı metabolizmayı var eden doku ve organları oluşturan ana hücrelerin ismidir. Vücudumuzda var olan diğer hücrelere göre farklılık gösterirler. Temel özellikleri henüz bir amaca hizmet etmemeleridir. Farklılaşma aşamasını henüz yaşamadıkları için var olan ihtiyacı karşılamaya meyillidirler. Herhangi bir doku ya da organda hasar oluşması durumunda sınırsız olarak bölünebilme ve ihtiyaç
Ödev Ödev