Kalori Ne Demek Archive

Kalori Nedir?

Kalori Nedir? Günlük yaşamda “kalori” kelimesi çok kullanılma­sına karşın, termokimyada birim “kilokaloridir”. Bir kilokalori, 1 kg suyun sıcaklığını 1 °C yükselt­mek için gereken ısı enerjisidir. Yiyeceklerdeki kalori düzeyi­ni ölçmek için kullanılan gereç “bomba kalorimetre”dir. Yiyecek maddesi, su tankının içinde bu­lunan, yüksek basınçlı oksijenle dolu bir kapalı kutuya konulur ve yakılır. Yiyecek maddesi yan­dıkça suyun sıcaklığı,
Ödev Ödev