Hakkında Bilgi Archive

Hücre ve Doku Kültürü Hakkında Bilgi

Hücre ve Doku Kültürü Hastalıklar doku ve organlardaki hasarlardan ortaya çıkabildiği gibi hücrelerdeki işlevsel ve yapı bo­zukluklarından da ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden hücrelerin uygun şartlarda doku dışında izlenmesi, üretilmesi gerekmektedir. Hücrenin bulunduğu ortamdan alınarak vücut dışında üretilmesi hücre kültürü olarak adlandırılır. Organ ve dokulardan alınan kısımların vücut dışında üretilmesi de doku kültürü olarak adlandırılır. Üretim

Ganire Paşayeva Kimdir Hakkında Bilgi

Ganire Paşayeva Kimdir Hakkında Bilgi Değerli ziyaretçimiz böyle bir Vatanseverin hayatını sizlerle paylaşmaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ganire Paşayeva 24 Mart 1975’te Düz Kırıklı Köyü Tovuz ilçesi Azerbaycan doğumludur.Azerbaycan Millet Meclisi’nin 3. dönem milletvekili olan Azerbaycanlı Türk hukukçu, hekim, gazeteci ve siyasetçidir.Özellikle Türk Vatanseverliğiyle ön plana çıkan milliyetçi bir kişidir.Azerbaycan halkı ve Türk halkı

e-Devlet Nedir?

e-Devlet Nedir? e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına

Yeryüzünde Belli Başlı Dinler

Yeryüzünde Belli Başlı Dinler Yeryüzünde, farklı ırk ve dillere mensup pek çok millet ve topluluk yaşamaktadır. Bunlardan her birinin kendine özgü örf, âdet, gelenek ve görenekleri vardır. Bu toplulukların hayat tarzları, zevkleri, yeme ve içme alışkanlıkları, giyimleri ve çevreleriyle ilişkileri de farklı özellikler taşır. Böylesine farklı kültürel özellik taşıyan toplulukların yüce bir varlığı algılayışları ve

Din-Toplum İlişkisi

Din-Toplum İlişkisi İnsan toplumsal bir varlıktır. Bireysel olarak insanları iyi ve faydalı işler yapmaya yönelten din, top-lumları yücelten ve geliştiren bir olgudur. Din, insanlar arasında merhamet, şefkat, sevgi ve barış duygularının ortaya çıkmasını sağlar. Yoksula, yetime, düşküne yardımcı olmayı emreder. Ayrıca din; kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğün ve kötü düşüncenin ortadan kalkmasını,

Dîvanü Lûgati’t-Türk Hakkında Bilgi

Dîvanü Lûgati’t-Türk Orta Asya Türk toplumları arasında aşağı yukarı 5. yüzyıldan itibaren yoğun bir din propagandası ve çatışması başlamış; üstünlük kazanan dinler kendi kültürlerini de yaymaya başlamışlardı. Orta Asyadaki din çatışmaları aşağı yukarı l0. yüzyılda belirgin bir sonuca ulaşmış ve Karahanlı Devleti dolayısıyla da oldukça istikrarlı bir toplum ve devlet içinde Türklerin esas dini haline

Divan-ı Hikmet Eseri Hakkında Bilgi

Divan-ı Hikmet Mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyıl’da yazılmıştır. İlahi aşkın konu edildiği bu eser didaktik bir eserdir. Divan-ı Hikmet’te menkıbe ve kıssaların yanında çok çeşitli (aşk, ölüm,din vs) konular işlenmiştir. 7’li ve 12’li hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Dörtlükler halinde yazılmıştır.Ahmet Yesevi, Yeseviye tarikatının kurucusudur.
Ödev Ödev