Doğumlardan Hariç Ülke Nüfusunu Etkileyen Faktörler, Doğumlardan Ayrı Nüfus Artışını Neler Etkiler? Doğumlar dışında nüfus artışını etkileyen diğer fak­törler şunlardır: ♦ Sağlık hizmetlerinin gelişmesi sonucu çocuk ölüm­lerinin azalması