Uyak (Kafiye) ve Redif,Uyak (Kafiye) ve Redif Nedir,Uyak (Kafiye) ve Redif Hakkında Bilgi,,Uyak (Kafiye) ve Redif Örnekleri Uyak (Kafiye) ve Redif Nazımda dize sonlarındaki ses benzerliğine uyak denir. Uyak örneği