Suyun Canlılar İçin Önemi Nedir

Suyun Canlılar İçin Önemi Nedir,Suyun Canlılar İçin Önemi Hakkında Bilgi,Suyun Canlılar İçin Değeri Nedir,Suyun Canlılar İçin Önemli Nedenler

Suyun Canlılar İçin Önemi Nedir
Suyun Canlılar İçin Önemi Nedir

Suyun Canlılar İçin Önemi Nedir

Organizmalar bol miktarda su içerir ve birçoğu su olan ortamlarda yaşarlar. Genelde hücrenin etrafı su ile çevrili olup hücrelerin yaklaşık %70-95’i sudan ibarettir.

Dünyada bulunan suyun büyük bir kısmı sıvı geri kalanı ise buz ve buhar halindedir. Doğal çevrede maddenin üç halinde de bulunan tek yaygın bileşik sudur. Dünyanın canlıların yaşamına uygun olmasının temel nedeni bol miktarda su içermesidir.

Suyun bazı özellikleri yeryüzünü canlıların yaşaması için uygun bir ortam haline getirir.

* Kohezyon özelliği
* Sıcaklığı kararlı tutabilme
* Donduğu zaman genleşmesi
* İyi bir çözücü olması

Kohezyon özelliği: Su molekülleri birbirlerine hidrojen bağı ile tutunurlar. Hidrojen bağlarının tümü su moleküllerini bir arada tutar. Sudaki bu durum kohezyon olarak adlandırılır.

Hidrojen bağlarının varlığı sonucu oluşan kohezyon, bitkilerde suyun yerçekimine zıt yönde taşınmasını mümkün kılar. Çünkü su molekülleri bu yolla kopmayan bir su sütunu halinde bitkinin gövde ve dallarına doğru taşınabilir.

Sıcaklığı Kararlı Tutabilme: Su sıcak havadaki ısıyı alır veya kendi içinde depolanmış ısıyı daha soğuk olan havaya verir. Bu özelliği sayesinde su dünya üzerindeki hava sıcaklıklarının kararlılığının korunmasında etkili olur.

Sudaki sıcaklık değişimlerinin az olması iklimler ve canlıların kararlı yaşam ortamlarının devamı açısından önemlidir. Geceleri ya da kış mevsimlerinde suyun yavaş yavaş soğuması havayı ısıtır. Kıyı bölgelerinin ılıman olmasının nedenlerinden biri budur. Gündüzleri güneş ışınlarını soğurarak ısınan su, gece olduğundan ısının bir bölümünü havaya verir. Bu nedenle de kıyı bölgelerinde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının az olmasında rol oynar.

Suyun buharlaşması karalarda yaşayan canlıların da aşırı ısınmasını önler. Örneğin bitkilerin yapraklarında terleme ve buharlaşma ısınmayı engeller. İnsan derisinde terin buharlaşması vücut sıcaklığını düşürür.

Dondoğu Zaman Genleşmesi: Suyun katı hali sıvı haline göre daha az yoğundur. Çünkü, diğer maddeler katı hale geçtiklerinde hacimleri küçülürken su buz hale geçtiğinde genleşir ve hacmi artar. Bu nedenle buz suyun üzerinde yüzer. Böylece donan su yüzeyinin altında kalan canlılar yaşamını sürdürebilir.

İyi Bir Çözücü Olması: Su çeşitli maddeleri çözebilen bir çözücüdür. Bu su moleküllerinin kimyasal özelliğinin sonucudur.

Suya Şeker yada tuz attığınızda bir çözelti elde edersiniz. Bu gibi maddelerin moleküllerinin çevresi su molekülleri tarafından sarıldığı için çözünürler. Canlı hücrelerinde yüksek oranda bulunan su, canlının gereksinim duyduğu maddeleri çözerek hücrede kullanılmasında ve vücut içinde taşınmasında görev alır. Örneğin yapısında su bulunan kan, bitki özsuyu, hücre içi sıvısı gibi biyolojik sıvılarda çeşitli maddeler çözünebilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir