Sultan Ahmet Camii (Nerede Nasıl Gidilir Ne Zaman Yapıldı Tarihi)

Sultan Ahmet Camii (Nerede Nasıl Gidilir Ne Zaman Yapıldı Tarihi),Sultan Ahmet Camii (Nerede Nasıl Gidilir Ne Zaman Yapıldı Tarihi) Hakkında

Sultan Ahmet Camii (Nerede Nasıl Gidilir Ne Zaman Yapıldı Tarihi)

Çok dindar bir sultan olan I. Ahmet, mimari açıdan Ayasofya ve Süleymaniye camileriyle yarışabilecek bir eserle ismini ölümsüzleştirmek ister. I. Sultan Ahmet, adına yapılacak külliye için önce bugün Rüstem Paşa Camii‘nin bulunduğu yerle ilgilenir. Ancak bu bölgede yapılması gereken istimlakllerin, şikayetleri ve maliyetleri çok arttıracağı anlaşılınca, Hipodrom’da üzerinde Ayşe Sultan’ın sahibi olduğu Sokollu Mehmet Paşa Sarayı‘nın bulunduğu arazi 30 yük altın karşılığında satın alınır. Ayrıca Fatih ve Süleymaniye camileri Haliç tarafında oldukları için bu arsada inşa edilecek cami, deniz yoluyla şehre gelenlerin Ayasofya’dan önce görecekleri ilk eser olacaktı. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından, 1609 yılında başlayan ve cami, hünkar köşkü, okul, türbe, sebil, darüşşifa, misafirhane ile imaretten oluşan külliyenin inşaatı 1671 yılında tamamlanır. Sultan I. Ahmet, inşaatın tamamlanmasından kısa bir süre önce öldüğünden inşaat defteri sonraki Sultan I. Mustafa adına kapatılacaktır.

Sultan Ahmet Camii, dünyadaki altı minareli tek camidir. Anlatılanlara göre, Sultan Ahmet, caminin minarelerini altından yapmak istemiş. Ancak ekonomik olarak böyle bir harcama olası olmadığından, Sedefkar Mehmet Ağa yanlış anlamış gibi yaparak camiyi altı minareli inşa etmiş, Sultan da kendisini bozmamış. Yine caminin inşaatının tamamlanmasından sonra Mekke’deki camiye yedinci minarenin eklendiği anlatılırsa da,  Mekke Camii‘nin yedinci minaresinin Sultan Ahmet Camii’nden önce dikilmiş olduğu da başka bir gerçektir.

Caminin minarelerinde toplam 16 şerefe vardır. Sultan Ahmet, 14. Osmanlı Sultanı‘dır. Sultan Bayezıd’ın oğulları Emir Süleyman ve Musa Çelebi de tahta çıkmamış olmalarına karşın sultan sayıldıklarından şerefe sayısı 14 değil 16 olmuştur. Caminin avlu kapısında bir insan boyunda ağır demirden kordon (zincir) vardır. Kordon, eğer sultan avluya atla girmek isterse başını eğmesi gerektiğini anımsatmak içindir. Bu da camiye gelenlerin sultan bile olsa kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğinin sembolik anlatımıdır. Caminin hemen arkasındaki arasta, sipahilere hizmet veren çarşı yeri olarak açılmıştır. Başlangıçta 200 dükkanı olan çarşıdan geriye 80 dükkan kalmıştır.

Sultan Ahmet Camii
Sultan Ahmet Camii

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir