Sulardaki sertlik nasıl giderilir?

Suda Bulunan Ca2+ ve Mg2+ iyonları suya sertlik verir. Eğer bu iyonlar çöktürülürse yumuşak su elde edilebilir.
1. Suların kaynatılması ile yumuşak su elde edilebilir.

Su + Ca2+ +CO32- + ısı CaCO3(kalsiyum karbonat tuzu dibe çöker) + Su (yumuşatılmış su)

2. Reçine kullanılmasıdır. Ca2+ ve Mg2+ iyonlarını sudan uzaklaştırmak için iyon değiştirici reçineler kullanılır. Bu yöntemde su reçineden süzülür ve süzülme işlemi sırasında reçinelerde bulanan Na+ iyonları, Ca2+ ve Mg2+ ile yer değiştirir. Böylece sular yumuşamış olur.

Suyun içerisinde su molekülleri ve sertlik veren iyonlar dışında sağlığımızı tehdit eden mikroplar ve çeşitli kimyasal maddeler vardır. Fakat musluklardan akan su bize gelene kadar bakterilerden ve kimyasal maddelerden arındırılır. Bu işlemlere dezenfeksiyon denir.

Klor; en eski, en ucuz ve en yaygın dezenfektan(mikrop öldürücü) dır.Klor kalıcı etkilere sahiptir. Suya karıştığında içindeki mikroplara etki ederek onları öldürür. Ancak klorunda öldüremediği mikroorganizmalar vardır. Fakat klorun öldürdüğü mikroorganizmalar, öldüremediklerinden daha fazla olduğu için oldukça başarılı bir dezenfektan olarak kabul edilir.

Klorlama Uygulamaları

Klorlama amaca bağlı olarak çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan başlıcaları aşağıda verilmiştir.

Basit Klorlama: Arıtma gerekmeyen temiz sulara veya filtrasyon gibi basit bir arıtmadan sonra yapılan klorlama basit klorlama olarak adlandırılır. Bu uygulamada artık klor serbest klor şeklindedir.

Serbest Artık Klor Klorlaması: Arıtmadan geçmiş sulara sonuçta kalacak artık klorun en az %80’inin serbest klor olacağı şekilde yapılan klorlamadır. Bu uygulamada sudaki amonyak ve organik azot önem taşır. Yöntem Kırılma Noktası klorlaması olarak da adlandırılır.

Serbest Artık Klor Klorlaması ve Klor Giderme: Bu yöntem serbest artık klorlaması ile aynı şekilde uygulanır. Ancak klorlama sonrası serbest klorun bir kısmı giderilir. Bu uygulama Süper Klorlama ve klor giderme olarak da bilinmektedir.

Kloraminasyon: Bu uygulamada amaç suyu klorlamadan önce amonyak ilave ederek sonuçta monokloramin şeklinde artık klor kalmasının sağlanmasıdır.

Ön Klorlama: Su arıtmasında bütün işlemlerden önce yapılan klorlamadır.
Ara Klorlama: Su arıtımında arıtma kademeleri arasında özellikle filtrasyon öncesi yapılan klorlamadır.

Atıksu Klorlaması: Atıksu arıtımında arıtma sonunda organik madde giderilmesi ve dezenfeksiyon amacıyla yapılan son klorlama dışında arıtma işlemleri arasında çeşitli noktalarda değişik amaçlarla yapılmaktadır.

Sulardaki sertlik nasıl giderilir