Şükran Kurdakul Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Şükran Kurdakul (1927-2004)
İstanbul’da doğdu. İzmir Karşıyaka Lisesinde öğrenim gördüğü sırada 1946 yılında siyasi nedenlerle okul­dan atılmıştır. İzmir Belediyesi’nde, İstanbul’da bir bankada memurluk yaptı. 1953 yılında ikinci kez siyasal nedenlerle tutuklandı, aklanıncaya kadar iki yıl cezaevinde kaldı. Ataç yayınevini yönetti. Yelken dergisini yönetti. Ataç ve Eylem lerini çıkardı.
Edebî kişiliği
15 yaşındayken Yed.igün dergisinde Faruk Nafiz Çamlıbel’in yönettiği genç şairler köşesinde ve Yarım Ay, Fikirler dergilerinde şiirleri yayımlandı.
Şiirde ilk denemelerini “Tomurcuk” (1943) ve “Zevkle­rin ve Hülyaların Şiirleri” (1944) adlı kitaplarda topla­mıştır. Bu ilk denemeler ölçülü, uyaklı ve duygusal şi­irlerdir.
Nazım Hikmet’in şiirleriyle karşılaşmasıyla değişmeye başladı. 1943-1953 yılları arasında çeşitli dergilerde yayımlanmış şiirlerinden sonra toplumcu-devrimci sa­nata yöneldi. Nazım Hikmet’in söylemine yakın dizeler kurdu. Duyarlı ve söyleyiş ustalığını belli eden, kitleler önünde yüksek sesle okunmaya elverişli toplumcu gerçekçi şiirler yazdı.
Sanatçı, toplumcu şiirlerinin yanı sıra öykü, inceleme… ve araştırmalarıyla da tanınmaktadır. En önemli eserle­ri arasında “Şairler ve Yazarlar Sözlüğü” ile “Çağdaş Türk Edebiyatı” adlı çalışması bulunmaktadır.
Şiirle anlatamadığı temaları öykülerinde işlemiştir. Top­lumdaki adaletsizlik ve yargının sorunları, hapislikler, Kurtuluş Savaşı’nın insanları, beyaz yakalılar dediği kafa emekçileri onun öykülerinde işlediği konulardır.
Edebiyat tarihçiliği, sanatçının bir başka özelliğidir. Onun bu kimliği araştırıcı bir edebiyat adamını çıkarır toplumun karşısına.
Eserleri:
Şiir: Tomurcuk, Zevklerin ve Hülyaların Şiirleri, Gidera­yak, Nice Kaygılardan Sonra, İzmir’in içinde Amerikan Neferi, Halk Orduları, Acılar Dönemi, Bir Yürekten Bir Yaşamdan, Ökselerin Yöresinde, Ölümsüzlerle, İhtiyar Yüzyıla
Öykü: Tanığın Biri, Beyaz Yakalılar, Onların Çocukları, Oyun: Zindandaki Şair
İnceleme – araştırma: Sosyalist Açıdan Türk-İş Yargı­lanıyor, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Çağdaş Türk Ede­biyatı Meşrutiyet Dönemi, Namık Kemal, Çağdaş Türk Edebiyatı Cumhuriyet Dönemi, Şairce Düşünmek
Anı: Cezaevinden Babıali’ye Babıali’den Tip’e
1950’li yıllara gelindiğinde ise “Ceyhun Atuf Kansu, Hasan Hüseyin, Mehmet Başaran” gibi şairler, top­lumcu gerçekçilik saflarında yer aldı. Şimdi de bu sanatçılarımız hakkında bilgi verelim. Ancak “Talip Apaydın” daha çok düz yazıda öne çıktığından onu “toplumcu gerçekçi” anlayışa uygun olarak anlat­maya bağlı metinler veren sanatçılar arasında ele alacağız.
sukran-kurdakul_kimdir