Su Kirliliği Kısaca Nedir?

Su kirliliği, su kirliliği ve anlamı hakkında bilgi, su kirliliği hakkında bilgi, su kirliliği nasıl oluşur
SU KİRLİLİĞİ NEDİR

Yer yüzündeki sular, güneşim sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunur. İnsanları, ihtiyaçları için, suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler.

Bu süreç sırasında suya karışan maddeler, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek su kirliliği olarak adlandırılan durum ortaya çıkar.

Su kirlenmesi, su kaynağının fiziksel, kimyasal bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde olur.

Dünyadaki yaşam suyun varlığında gerçekleşmektedir. Bitki ve hayvanların vücutlarının büyük kısımlarını su oluşturmaktadır. Bir insanın vücut ağırlığının %60 dan fazlasını su meydana getirir.su kirliliği

Su Kirliliğine Neden Olan Unsurları Genel Olarak Dört Ana Başlık Altında Toplamak Mümkündür Bunlar Sırasıyla;

1)- Nüfus Artışı
2)- Kentleşme
3)- Sanayileşme
4)- Tarımsal Mücadele İlaçları ve Kimyasal Gübreler

Tarım ilaçları, böcek öldürücüler ve kimyasal gübreler de su kirlenmesinde önemli rol oynarlar. Evlerden, ticaret ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan kanalizasyon atıkları ve su kirlenmesine yol açan başlıca etkenlerdendir. Sudan yararlanan sanayi kuruluşları da kirleticilerin sulara karışmasına yol açar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir