Su Kirliliği Hakkında Kısa Bilgi

Su Kirliliği Hakkında Kısa Bilgi,Su Kirliliği Nasıl Oluşur,Su Kirliliğini Nasıl Engelleriz,Su Kirliliği Sebepleri,Su Kirliliğini Önleme

Su Kirliliği Hakkında Kısa Bilgi

Su, canlı hücre ve doku sıvılarında önemli miktarda bulunmasının yanında yaşam ortamı olarak da pek çok canlı türü içinde gereklidir. denizler, göller, akarsular, yeraltı suları ve su kaynağı olan diğer ortamların doğal yapısı korunduğu sürece dengeli bir ekosistemin parçaları olabilirler.

* Dünyada su, atmosfer ile yeryüzü arasında sürekli dolaşım halindedir. Bir su damlacığının bir yılda atmosfer ile karalar ve yüzey suları arasında 42 kez gidip gelmesiyle yenilenebilir bir kaynak olan suyun varlığı korunmaktadır. Yüzeydeki sulardan olan buharlaşma ve yağışlarla suyun geri dönüşügezegendeki su dengesinin korunmasının temel olayıdır. Bunu aksatacak insan etkisi olmadığı sürece bu dolaşım sürüp gidecektir. Oysa pek çok bilim insanı bu ekolojik dengenin bozulmasının ve su kirliliğinin nedeni olarak insanı göstermektedir.

* Su Kirliliği İstenmeyen zararlı maddelerin suyun niteliğinin bozulmasına neden olacak yoğunlukta ve ölçülebilir miktarda suya karışması olayıdır.

Su Kirliliğine Yol Açan Başlıca Etkenler
Konutlar, endüstri kuruluşları ve termik santrelden arıtılmadan çevreye verilen kirli sular,
Yeraltı sularına karışan gübreler ve tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılan kimyasal maddeler,
Nükleer santrallerden atılan sıcak sular,
Erozyonun olduğu alanlardan taşınan toprak,
Deniz taşımacılığı sırasında meydana gelen tanker kazalarıyla çevreye yayılan akaryakıt ve yağlar,
Havaya karışan kirleticilerdir.

* Çeşitli yollarla kirlenen su kaynakları canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Hava kirliliğinin olduğu bölgelerde havaya karışan kül, toz, çinko oksit gibi tanecikler havadan ağır olduklarından aşağı doğru inip karalara ve sulara ulaşır. Havaya karışan kirletici maddelerin bir kısmı da zamanla oksijen ve ultraviyole ışınlarının etkisi ile parçalanarak denizlere, göllere, toprağa iner. Aynı zamanda denizlerden buharlaşan sular da taşıdıkları çözünmüş maddeleri ve kirleticileri atmosferde yoğunlaşıp yağmur halinde yeryüzüne düşerken tekrar sulara taşır.

* Havadaki ve topraktaki kirletici maddeler suya geçtiği zaman özellikle sularda bulunan balıklar ve diğer canlı varlıklar, bu kirleticilerden olumsuz yönde etkilenir.

* Kirli sulardan yada kirli sularla yıkanmış sebze ve meyvelerden insanlara geçen tifo, sarılık, dizanteri, gibi bulaşıcı hastalık etmenleri salgınlara yol açabilir.

* Kirli sular doğal yaşam ortamlarına zarar verir. Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenmiş, yüksek oranda fosfor içeren deterjanlı sular gelir. Gübreleme sonucu sulara karışan azotlu ve fosforlu bileşikler de su kaynağının doğal yapısını bozar. Bu da sularda bazı bitki ver alg türlerinin kontrolsüz çoğalmasına neden olur. Ötrofikasyon olarak adlandırdığımız bu olay sonucunda sular yeşil ve bulanık bir hal alır, kıyılarda algler birikir. Algler oksijeni hızla tüketir. Balıklar ve suda yaşayan diğer canlıların sayısı azalır. Biyokütle ayrışmadan dibe çöktüğünden koku oluşur, sular yaşanmaz ve kullanılamaz duruma gelir. Son yıllarda Çanakkale boğazında bu tür kirliliğin artışı dikkat çekicidir.

Su kirliliğine karşı alınabilecek önlemler iki ana grupra toplanabilir. Bunlardan birincisi su kullanımında tasarruf sağlayarak atık (kirli) su miktarını azaltmak, ikincisi kirlenmeyi önleyecek uygulamaları gerçekleştirebilmektir. Bu konudaki öneriler şunlar olabilir.

Evdeki musluklardan boşa su akmasının önüne geçmek.
Araba yıkamada az su kullanılacak yöntemleri tercih etmek, tuvalet rezervuarlarının hacmini küçülterek standart getirmek.
Bahçe, tarla, fidanlık vb. yerleri sulamada ”damla sulama” yöntemini kullanmak.
Fosfatsız deterjanlar kullanmak.
Evsel, kurumsal ve sanayi atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Tarımsal zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç yerine biyolojik mücadeleyi tercih etmek.
Aşırı doz gübre kullanmaktan kaçınmak.
Deniz, nehir ve göllere katı veya sıvı çöp atılmasını engellemek.
Toprak erozyonunu önlemek için yeşil alanları arttırmak.
Suları kirletenlere karşı uygulanacak yasal yaptırımları düzenlemek ve uyulması için gerekli denetlemeleri yapmak.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir