SU ARITMA TESİSİNİN AKIŞ ŞEMASI
1. Barajdan gelen suyun havalandırılması.
2. Su karışımının oksitlenmeye yardımcı olması ve dezenfeksiyon amacıyla klorlanması.
3. Sülfürik asit ile pH ayarlanması.
4. Pıhtılaştırıcı Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3) ve pıhtılaştırıcı yardımcısı polielektrolit dozlaması.
5. Kimyasal işleme tabi tutulmuş olan suyun yatay tabanlı durultucu tanklarında durulması.
6. Eğer gerekiyorsa durultma işleminden sonra klorlama, Potasyum Permanganat (KMnO4) ve Aktif Karbon dozlaması da yapılabilir.
7. Hızlı (D tipi) filtrelerde filtreleme yapılması.
8. Filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon için klorlanması ve kontak tankına girmeden kireç ile pH ayarlanması.
9. Suyun 20 dakikadan az olmayan bir süre içinde kontak tankında tutulması. Kontak tankı içinde tankın orta noktasından ilave klor uygulanabilir.