Stratejik Yönetimde Başarısızlık Nedenleri

Stratejik Yönetimde Başarısızlığın Nedenleri, Stratejik Yönetimde Başarısızlık Nedenleri Nelerdir?, Stratejik Yönetimde Başarısızlık

STRATEJİK YÖNETİMDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

Stratejik yönetim süreçlerinin etkililiği ile örgütsel başarı düzeyi arasında doğrusal bir ilişkinin var olduğu düşünülebilir. Fakat stratejik yönetim süreçlerinin birçok nedenle başarısızlığa uğrayabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenlerden bazıları arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

♦ Stratejik yönetime ilişkin yeterli düzeyde bilgi ve deneyimin olmaması,

♦ Örgütsel ödül sistemlerinin stratejik yönetim süreçleri ile ilişkilendirilmemiş olması,

♦ Örgütün içinde bulunduğu kriz ortamında, stratejik yönetim süreci için ay­rılacak yeterli zamanın ve kaynağın olmaması,

♦ Stratejik yönetim sürecinin zaman kaybı olarak görülmesi,

♦ Stratejik yönetim sürecinin zaman ve kaynak israfına yol açacağı için olduk­ça pahalı bir süreç olarak algılanması,

♦ Örgüt bünyesindeki bireylerin kişisel nedenlerle stratejik yönetim süreçle­rinde yer alma konusunda isteksiz davranmaları,

♦ Başarılı örgütlerde başarının sürekliliğine olan inançtan dolayı ek çaba gös­terme konusunda isteksizlik oluşması,

♦ Bireylerin gereğinden fazla uzun dönemli, uygulanması güç ve esnek ol­mayan stratejik yönetim süreçleri nedeniyle geçmişte yaşadıkları kötü deneyimler,

♦ Stratejik yönetimle gelen çeşitli değişimlerin tehdit olarak algılanması,

♦ Stratejik yönetim sürecinde yaşanması muhtemel çeşitli belirsizliklerin yarat­tığı korku,

♦ Bireylerin dürüst bir şekilde stratejik yönetim süreçlerinde çeşitli yanlış uy­gulamalar sezmiş olmaları,

♦ Üst yönetimin stratejik yönetim süreçlerinin gerekliliği konusunda çalışan­larda güven yaratamamış olması gibi nedenler yer almaktadır.

Stratejik Yönetimde Başarısızlık Nedenleri
Stratejik Yönetimde Başarısızlık Nedenleri

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir