Strateji Kısaca Nedir? Ne Demek

strateji nedir

Strateji Nedir?, Strateji Ne Demek?, Strateji Kelimesinin Anlamı, Strateji, Strateji Hakkında Bilgi

STRATEJİ NEDİR?

Son yıllarda strateji ve stratejik yönetim, stratejik planlama kavramlarının iş yaşa­mında, hatta günlük hayatta daha sık kullanıldığına tanıklık etmekteyiz. Strateji, işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlen­mesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik ka­rarlar topluluğu olarak tanımlanabilir. İşletmelerin hayatta kalma ve başarılı olma yeteneklerinin iyi bir strateji seçimi ve uygulamasına bağlı olduğu konusunda bir uzlaşma olmasına rağmen stratejinin ve iyi bir stratejinin ne olduğu konusunda ay­nı uzlaşmadan söz etmek mümkün değildir. Stratejik yönetim hakkında bilgi edin­meye geçmeden önce stratejinin ne olduğu konusunda bir anlayışa sahip olmamız yerinde olacaktır. Kökeni itibariyle askerî bir terim olan stratejiyle ilgili ilk tartışma­lar Sun Tzu, Homer, Euripidies ve diğer pek çok stratejist ve yazara dayanır. Stra­teji kavramını işletme yönetimi açısından doğru anlamak için bazı ayırt edici özel­liklerinden bahsedelim.

 • Strateji bütünüyle işletmenin yönünün kontrol edilmesini amaçlar. İşletme­nin uzun dönemli refahını etkiler.
 • Strateji, işletmenin görebildiği bir ufuk çizgisine göre uzun bir zaman dilimi­ni kapsar; hafta ya da ay boyutundan çok, genellikle yıllar itibariyle ölçülür.
 • Örgütün tek bir bölümünden çok, örgütün bütününü kuşatan bir etkisi vardır.
 • Strateji, örgütün kaynakları ve yetenekleriyle bağlantılı olarak inşa edilir ve bu kaynakları ve yetenekleri tam kapasiteyle kullanır.
 • Strateji, bir yandan örgüt ve örgütün çevresi arasında, diğer yandan örgüt ve misyonu arasında mümkün olan en iyi uyumu yaratmayı amaçlar.
 • Stratejik kararlar büyük kaynak gerektirirler ve bu kararlardan dönmek güçtür.
 • Strateji, örgütün ona karşı kararlılığının ve onu değiştirmek konusunda is­teksizliğinin gücü ile ayırt edilir.
 • Rekabetçi bir çevre içinde bulunan örgütler için stratejiyle çoğunlukla rakip­lere karşı üstünlük kazanmak hedeflenir.
 • Normal koşullar altında bir örgüt ya da iş birimi, aynı anda kaynaklarını ve enerjisini odaklayabileceği sadece birkaç farklı stratejiyi takip edebilir.
 • Strateji gelecek yönelimlidir ve bu nedenle belirsizlik ve riski içinde barındırır.
 • Strateji, şu anda neyin yapılacağına ve neyin yapılmayacağına işaret eder. Bu kaçınılmaz olarak değişimi gerektirir, bazen işletme operasyonlarının pek çok yönünde köklü değişimler yaşanır.
 • Başarılı bir strateji, örgütün pek çok bölümünün işbirliğine dayalı, bütünleş­tirilmiş ortak bir çabanın ürünüdür (Moseley III, 2009: 2-3).

Stratejik yönetimde önemli işlevlere sahip olan stratejist sizce kimdir?

Örneğin; Bozüyük, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürü­tülen Oda ve Borsaların hizmet kalitelerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik Akreditasyon Programı çerçevesinde 4 Yıllık Stratejik Plan hazırlamıştır. 2012-2015 yıllarını kapsayan ve şu anda Odanın resmî İnternet sayfalarında da yayınlanan Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nın Stratejik Planında,

 1. Odanın kurumsal kapasitesini geliştirerek üyelere verilen hizmetleri etkin­leştirmek, iç ve dış paydaş beklentilerini karşılamak,
 2. Üyelerle iletişim ve iş birliğinin artırılması, üyelerin kurumsal yapılarını ve iş kapasitelerini geliştirmek,

3- Bozüyük’ün sanayi ve ticaret potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 1. Kurumlar arası iletişim ve iş birliği sağlayarak toplumsal ve yerel sorunların çözümünde etkin olmak

ana başlıkları ile 4 temel stratejik amaç belirlenmiştir.

Örnekte dört yıllık bir stratejik plan yapıldığına dikkat ediniz. Bu sürenin ne kadar uzun olacağı kuruma ve içinde faaliyet gösterdiği pazara veya endüstriye bağlıdır. Rekabetin ol­madığı. istikrarlı bir çevrede faaliyet gösteren orta büyüklükte bir üretim işletmesi için bu süre 5 yıl veya daha uzun zaman dilimini kapsayabiliyorken, yoğun rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren bir işletme için iki yıldan daha uzağı düşünmek bir hayli zor olabilir.

Strateji konusuna özel ilgi duyuyorsanız bu konuda yazılmış önemli eserlerden SunTzu’mm Savaş Sanatı m, Cari Von Clauseuitz’in ünlü eseri Savaş Üzerine’yi okuyabilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir