Standardizasyon Nedir Tanımı

Standardizasyon, Standardizasyon  Nedir, Standardizasyon Ne Demek?

Standardizasyon Nedir
Standardizasyon Nedir

STANDARDİZASYON NEDİR?

Standardizasyon: Dünya pazarlarında genellikle geçerli olan normların ve uygulamaların benimsenmesini ifade eder.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerin, karşılaştıkları en önemli güçlük­lerden biri, pazarlama gibi temel işletme fonksiyonlarında, daha önemlisi, ürünleri­nin tasarım ve şartnamesinde evrensel standartların bulunmamasıdır. Standardi­zasyon, dünya pazarlarında genellikle geçerli olan normların ve uygulamalann be­nimsenmesini ifade eder. Bazı durumlarda sonuç, dünyanın her yerinde benzer sa­tış tekniklerinin uygulanmasıyla satılan bir standart üründür. Pek çoğu ABD ve Ba­tı Avrupa’da belirlenen bu standartlaş, çoğu zaman uluslararası işletmeler tarafından global işletmecilik sfratejilerinde_ömeklendirilerek (benchmarks) kullanılır. Ortak standartlar, tüketicilerle diğer ilgili taraflarca (örneğin, sağlık ve güvenlik otoritele­ri) daha kolay ve daha etkili kıyaslamaların yapılmasını mümkün hale getirir.

Tüketicilerin zevk, tercih ve çıkarlarındaki, pazar talep modellerindeki, ulusal ve. bölgesel farklılıklar; teknoloji, iletişim, ulaştırma ve reklamcılık alanındaki iler­lemelerin bir sonucu olarak azalmıştır. Bu durum, ürün standardizasyonunu daha kolay bir tercih.haline getirmiştir. Daha yaygın standardizasyonda ek bir nedense, ulus devletlerin ekonomilerini entegre etme, vatandaşlarının ortak refahını yükselt­me konusundaki artan girişimleriyle sağlanmıştır. Avrupa ortak pazarının yaratıl­ması, bu girişimlerin en önemli ve en heyecan verici örneklerinden biridir. 370 mil­yonun üzerinde ikamet eden kişisiyle Avrupa ortak pazarı, Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki uluslararası işletmelere, benzer özellik ve şartnameye sahip ürünleri­ni pazarlama konusunda, sınırsız fırsat ve olanaklar sunmaktadır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir