Spor Yaralanmalarının Önlenmesinde Genel Uygulamalar Nedir?

Spor Yaralanmalarının Önlenmesinde Genel Uygulamalar Nedir?

Günümüzde sağlıklı hayatın korunması için beden eğitimi ve spor etkinlikleri daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Spor, insanın sağlık, zindelik ve mutluluğuna hatta üretkenliğine sağla­dığı katkıyla artık bir yaşam biçimi olarak kabul edilmektedir. Daha verimli ve sağlıklı bir toplumsal ya­pıya sahip olmak isteyen ülkeler, spora katılımı yaygınlaştırmak için yoğun çabalar harcamaya başlamıştır.

Sportif aktivitelere katılımın artması doğal olarak bu aktivitelerde oluşabilecek yaralanmaları da artırmış ve çeşitlendirmiştir.

Sporcuların karşılaştıkları yaralanmalara ilişkin endişeleri, sportif aktivitenin düzeyine ve amacına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin, sağlık problemlerini gidermek için spor yapan birisinde eski durumuna tekrar kavuşamama kaygısı ön planda iken yarışma amaçlı spor yapan üst düzey sporcularda buna ilaveten zaman kaybetme, eski performansı yakalayamama, başarıdan uzak kalma ve maddi kayıp gibi kaygılar ön plana çıkmaktadır. Amaç ne olursa olsun, yaralanmalarda,spor yapan bireylerin ortak hedefi spora en kısa zamanda dönme arzusu olmaktadır. Bu da sporcu­lar kadar spora çeşitli düzeylerde yatırım yapan medya ve reklâm kuruluşlarını, spor malzemeleri ve sportif ürünler üreten şirketleri ve profesyonel kulüpleri de ilgilendirmektedir.

Spor yapan insanların karşılaştıkları yaralanmalarda büyük farklılıklar yoktur. Ancak her spor dalında az ya da çok o dala özgü yara­lanma tipleri vardır.

Sporcuların tedavisi ile uğraşan doktor­lar sporun antrenman tekniklerini bilmeli, egzer­sizlerin fizyolojik temeli kadar işin yarış kısmına da aşina olmalıdır. Ancak bu şekilde sporcuların güvenini kazanabilir ve onların yeniden spora dönmelerinde rol oynayabilirler. Bu durum yara­lanmanın önlenmesi ve tedavisinde oldukça önemlidir.

Unutulmamalıdır ki spor yaralanmaların­dan korunma, her zaman bunların tedavisinden daha pratik, daha kolay ve ekonomiktir.

spor yaralanmalarının önlenmesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev