Soyut ve Somut İsim Nedir?

SOYUT VE SOMUT İSİM NEDİR? SOYUT VE SOMUT İSİMLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Varlıkların oluşlarına göre isimler somut isim (madde ismi) ya da soyut isim (anlam ismi) olurlar. 

Somut isimler: Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildi­ğimiz varlık ve kavramların isimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere so­mut isimler denir. Bu isimler, herkes tarafından görülen, bilinen, hissedilen, cismi olan, varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar.

Ağaç, çiçek, kuş, araba, ev, masa, sandalye, okul, kitap… gibi.

Soyut isimler: Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan, madde hâlinde bulunmayan ve zihnimizle kavradığımız veya var olduğuna (akla, ruha, sezgiye, inanca bağlı olarak) inandığımız varlıkların isimleridir.

Duygu, düşünce, akıl, zekâ, sevgi, dostluk, düşmanlık, kıskançlık, şüphe, mut­suzluk, melek, ruh… gibi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir