Sosyal Politika Nedir

Sosyal Politika Nedir,Sosyal Politika,Sosyal Politika Hakkında Bilgi,Sosyal Politika Ne Demektir,Sosyal Politika Anlamı Nedir,Sosyal Politika

Sosyal Politika Nedir

Sosyal Politika;Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünüdür.

Sosyal politikanın kelime anlamına bakıldığında, latince bir kelime olan ”socius” ve ”politika” kelimelerinden türediği görülmektedir. Politika, ”belirli bir amaca yönelik önlemler bütününü”, socius ise ”ortak dost arkadaş” anlamlarını taşımaktadır. Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sosyal politika ise devletin belirlenen toplumsal amaç ve hedeflere ulaşmak için aldığı kararlar ve yürüttüğü uygulamalar bütünü anlamı taşımaktadır. Bu çerçevede en genel anlamı ile bir sosyal politika tanımı yapmak gerekirse; bir ülkede devletin ülke insanının mutluluğu ve refahı hedefine yönelik olarak ülke insanının sağlığı, eğitimi, güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve istihdamının sağlanması yönünde aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü sosyal politika olarak tanımlanabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir