Sosyal Hayatı Düzenleyen 5 Kural

Sosyal Hayatı Düzenleyen 5 Kural

Kurallar,topluluk halinde yaşamanın özünden kaynaklanır.Bu yüzden toplumda,bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisi vardır.Bu kurallar yazılı ve yazısız olabilir.

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır:

1-DİN KURALLARI

Allah tarafından konulduğunda ve peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırıldığına inanılan bir takım emir ve yasaklardır.Din kurallarının yaptırımı manevidir.Örneğin günahkar sayılmak.

2-AHLAK KURALLARI

İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır.Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir.Ahlak kurallarına uymanın müeyyidesi;toplum tarafından ayıplanma,dışlanma,hoşgörülmemedir.

  •     Subjektif (Kişisel) Ahlak Kuralları

İnsanın kendisine karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.

  • Objektif (Toplumsal) Ahlak Kuralları

İnsanın diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.

3-GÖRGÜ KURALLARI

Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları,konuşma selamlaşma,yeme içme tarzları,oturuş biçimi,düğün ve benzeri törenlerdeki davranışları gösteren kurallardır.

4-ÖRF VE ADET KURALLARI

Örf ve adet kuralları,topluluk içerisinde uzun zamandan beri yerleşmiş olup toplumun uyulmasını zorunlu saydığı ortak davranış kurallarıdır.Gelenek hukuku yazılı değildir.Bir geleneğin örf ve adet kuralı olabilmesi için istikrarlı olarak tekrarlanması gerekir,gelip geçici tekrarlamalar gelenek hukuku niteliğini kazanamazlar.Bunun dışında ;o geleneğin bağlayıcı ve zorunlu olduğu hususunda,o toplumda genel kanaat bulunması da şarttır.Örf ve adet kurallarının yaptırımı manevidir.

5-HUKUKU KURALLARI

Sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle ve devletle kurdukları ilişkiyi düzenleyen,kamu gücü tarafından desteklenen,uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür.Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev