Somut ve Soyut Anlam Kısaca Nedir Örnekler

Somut Anlam Nedir?, Soyut Anlam Nedir?, Soyut Anlam İle İlgili Örnekler, Somut Anlam Örnekleri

Somut ve Soyut Anlam Kısaca Nedir Örnekler

SOMUT ANLAM

Beş duyumuzdan (görme, işitme, koklama, dokun­ma, tatma) herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkla­rı karşılayan sözcükler somut anlamlıdır.

Somut Anlam Örnekleri

Rüzgâr, ağaçların yapraklarını okşuyordu.

Bu cümlede rüzgâr, ağaç, yaprak sözcükleri görme duyusuyla algılanabildiği için somut anlamlıdır. Aşa­ğıdaki sözcükler de somut anlamlıdır.

ışık, ses, çiçek, kar, yağmur, çimen, kitap…

SOYUT ANLAM

Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayamadığımız; ancak var olduklarını akıl, inanç ve sezgilerimizle ka­bul ettiğimiz kavramları karşılayan sözcükler soyut anlamlıdır.

Soyut Anlam Örnekleri

Sınıfımızın başarısıyla hepimiz gururlanmıştık.

Bu cümlede başarı, gururlanmak sözcükleri bir du­yu organıyla algılanamadığı için soyut anlamlıdır. Aşağıdaki sözcükler de soyut anlamlıdır.

keder, mutluluk, ruh, hoş, heyecan, garip…

ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük­ler soyut anlamlıdır?

A)- Kimseye karşı sert konuşmaz, dostluklara önem verirdi.

B)- Cep telefonunu kaybetmiş, yenisini alacak.

C)- Gece yola çıkmak istemeyince bir otelde konakla­dık.

D)- Böyle bir heyecanı daha önce final macında yaşa­mıştım.

E)- Yaşlı adam dinlenirken derin derin nefes alıyordu.

Çözüm: B seçeneğinde “cep, telefon”, C seçeneğinde “gece, otel”, E seçeneğinde “adam, nefes” ve yine D seçene­ğinde “maç” sözcükleri, beş duyudan en az biriyle al­gılanabildiği için somut anlamlıdır. A seçeneğinde ge­çen “sert, dostluk,” ve D seçeneğinde geçen “heye­can” sözcükleri, duyularla algılanamadığı için soyut anlamlıdır.

Cevap A

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir