Siyasi Haklar ve Ödevler

Türk vatandaşlığı
Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
Kamu hizmetine girme hakkı
Dilekçe hakkı