SILAİ RAHİM NEDİR ÖNEMİ SEVABI VE FAZİLETİ

Sılai Rahimin Önemi Nedir?, Sılai Rahimin Sevabı, İslam Dininde Sılai Rahimin Yeri ve Önemi Nedir?, Sılai Rahim Ne Demek, Sılai Rahim Nedir Kısaca, Sılai Rahim Kelimesinin Anlamı Nedir?, Sılai Rahimin Amacı Nedir?

SILAİ RAHİM NEDİR ÖNEMİ SEVABI VE FAZİLETİ

”SELÂM İLE DAHİ OLSA SILA-İ RAHMİ YAPINIZ”

Sıla-i rahim: Hısımlık haklarını muhafaza maksadıyla Rabb’imizin emrini, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sün­netini işlemek niyetiyle akrabamızı ziyâret edip selâmlaş­mak, imkânımız var ise onlara hediye vermek, iyiliklerini isteyip zararlarım gidermek, uzakta olanlarını mektup (te­lefon vesâir yollar)la, selâmlarımızla sevindirmektir.

Resûl-ı Ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular:

“Akrabalarınızdan sıla-i rahimde bulunacağınız kimseleri öğreniniz. Çünkü akrabayı ziyaret etmek, aile içinde muhabbete, zenginliğe ve ömrün uzama­sına sebep olur.”

“iyilik, Sıia-i rahim ve güzel komşuluk dünyanın mamur olmasına ve ömrün uzamasına sebeptir.”

Bir zât Resûlullâh Efendimize (s.a.v.) geldi ve:

“Yâ Resûlallâh, benim bazı akrabalarım var. Ben on­ların her şeylerine tahammül ediyorum, onlar ise beni(m hakkimi) bilmezden geliyorlar. Ben onlara sıla-i rahim vazifemi yapıyorum, onlar ise akrabalık bağını kesiyorlar. Ben onlara iyilikte bulunuyorum, onlarsa bana kötülük ya­pıyorlar” dedi.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.):

“Eğer sen söylediğin gibi yapıyorsan, (ettiğin ihsân) on­ların yüzüne attığın kordur (yani sana teşekkür etmedikle­rinden yedikleri haramdır), Allâhü Teâlâ tarafından memur bir yardımcı daimâ seninle olur.” buyurdular.

Bir zât Resûlullâh Efendimize (s.a.v.) geldi ve:

“Yâ Resûlallâh, kime iyilikte bulunayım” dedi;

“Ana ve babana” buyurdular.

“Anam babam yoktur” dedi.

“Evladına (iyilik et)’’ buyurdular.

Yine Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Babanın oğluna duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Evladın babasına duâsı da bunun gibi­dir.” (Mekârimu’l-Ahlâk, ibn-i Ebi’d-Dünyâ)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir