Sıfat Kısaca Nedir? Sıfat Örnekleri ve Çeşitleri

Sıfat Kısaca Nedir? Sıfat Örnekleri ve Çeşitleri

Değerli Ziyaretçi Sıfat nedir, sıfat ne demek, sıfat örnekleri, sıfat çeşitleri hakkında bilgi alabileceğiniz yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıfatlar; isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir.

Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. Çünkü ancak bir isim­den önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir:

yeşil elbise (sıfat)                         yeşili severim (isim)

İhtiyar kadın (sıfat)                      İhtiyarlara iyi davranmalıyız (isim)

Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir: Ka­ranlık, büyük, korkutucu ve nemli bir evdi.

                                     Sıfat Çeşitleri

       1)-  Niteleme Sıfatları ⇐    ⇒ 2)- Belirtme Sıfatları

                                                                  ⇓

     a)- İşaret Sıfatları  b)- Sayı Sıfatları  c)-Belgisiz Sıfatlar   d)- Soru Sıfatları

                                              ⇓                                       

                                     ♦  Asıl Sayı Sıfatları

                                     ♦  Sıra Sayı Sıfatları

                                     ♦  Kesir Sayı Sıfatları

                                     ♦  Üleştirme Sayı Sıfatları

                                                                      ♦ Topluluk Sayı Sıfatları

1)- Niteleme Sıfatları:İsimlerin durumunu, rengini, şeklini, hareketini belirten sıfatlara niteleme sı­fatları denir. Niteleme sıfatları, isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır.

Örnekler:

Zeytin:

Nasıl zeytin?

Yeşil zeytin, iri zeytin, büyük zeytin…

2)- Belirtme Sıfatları:İsimleri sayı yönünden tamlayan, yerlerini işaret eden, özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren, onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir.

Örnekler:

“Beş kişiye sekiz ekmek”

“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik”

“Hangi dağda kurt öldü?”

Belirtme sıfatları alt başlıklara ayrılır:

a)- İşaret Sıfatları:

İsimleri işaret ederek, göstererek belirten sıfatlardır.

Bu eve kim girecek?

b)- Sayı Sıfatları

İsimlerini, sayılarını, sıralarını, bölümlerini ve parçalarını kesin olarak belirten sıfatlara sayı sıfatları denir.

Örnekler:

Beş gün sonra Urfa’ya gideceğim.

Onar kişilik gruplara ayrılınız.

Üçüncü listeye bakabilir miyim?

Sayı sıfatları dörde ayrılır:

1)- Asıl Sayı Sıfatları: İsimlerinin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır.

Örnekler:

Üç kilo kiraz istiyorum.

Aradan on dört yıl geçti.

2)- Sıra Sayı Sıfatları: İsimlerin sıralarını, derecelerini, belirten sıfatlara, sıra sayı sıfatları denir. Asıl sayılara “-ncı, -nci, -ncu, -ncü”ekleri getirilerek oluşturulur.

Örnekler:

Üçüncü caddeden sağa dönün.

Beşinci sınıflar tiyatro oyunu için hazırlanıyorlar.

Sekizinci katta oturuyoruz.

3)- Üleştirme Sayı Sıfatları: İsimlerin bölümlere ayrıldığını belirten sıfatlara üleştirme sıfatları denir. Üleştirme sayı sıfatları, sayı isimlerine getirilen,“-er,-ar,-şer, -şar” ekleri ile oluşturulurlar.

Örnekler:

Beşer kişilik gruplara ayrıldık.

Yarımşar kiloluk üç paket çay aldım.

Provalar ikişer gün arayla yapılacak.

4)-Kesir Sayı Sıfatları: İsimlerin parçalarını belirten sıfatlara kesir sayı sıfatları denir.

Örnekler:

Yarım kilo da şeftali tart.

Her gün iki buçuk litre su içebilirsiniz.

Yüzde kırk başarı kazandık.

c)- Belgisiz Sıfatlar:İsimleri kesin olarak değil, aşağı yukarı belirten sıfatlara belgisiz sıfat denir.

Örnekler:

Birçok memleket gezdim.

Birkaç gün yokum.

Her çocuk hata yapabilir.

Kimi insanlar sinemaya gitmezler.

Bil gün benim de bir evim olacak.

Bazı yarışçılar çok dikkatsizdir.

d)- Soru Sıfatları:İsimlerin durumlarını, biçimlerini, sayılarını soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir.

Örnekler:

Ne kadar ekmek alacaksın?

Hangi yoldan gideceğim?

Kaçıncı katta oturuyorlar?

Hangi tiyatroya gidelim?

Pekiştirme Sıfatları

Bir varlığın nitelikleri üstünlüğü ve en yüksek derecesi pekiştirme sıfatları ile gösterilir.                

Örnekler:

beyaz > bembeyaz: çok beyaz

kara > kapkara: çok kara

temiz > tertemiz: çok temiz

doğru > dosdoğru : çok doğru

Pekiştirme sıfatları yapılırken sıfatın önüne m, p, r, s ünsüzlerinden oluşan bir hece getirilir. Böylece sıfat olan sözcüklere yeni bir hece daha eklenir.

Yapılarına Göre Sıfatlar Basit Sıfatlar Türemiş Sıfatlar Birleşik Sıfatlar

Basit Sıfatlar: Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir sözcük ile birleşme- miş olan sıfatlara basit sıfat denir. Küçük çocuk, sulu elma, kara gün, üç kitap, düz hat, son gün, acı biber, üç kaktüs.                       

Türemiş Sıfatlar: İsim ya da eylem köklerine getirilen isim yapım ekleriyle ya­pılan sıfatlardır.

-Iı,-li,-lu,-lü, eli ile:

Aynalı dolap, soğuk hava, yünlü kumaş, sulu elma, tatlı dil, İzmirli kız, kültürlü çocuk, liseli kız…

-Iık -lik -luk-lük eki ile:

yıllık izin, kiralık dükkan, elbiselik kumaş, kışlık ev…

-cı-ci -cu -cü eki ile:

Sütçü Berfin, davacı ipek…

-sız -siz -suz -süz eki ile:

hatasız iş, işşiz adam, tuzsuz salata, ışıksız sokak…

-ca -ce eki ile:

dostça ilişki, kibarca davranış…

-gın -gin -gun -gün eki ile:

yorgun çiftçi, küskün teyze, kırgın anne, durgun göl…

Birden çok sözcüğün bir araya gelip birleşmesiyle oluşmuş sıfatlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev