SIFAT FİİL GRUBU NEDİR?

SIFAT FİİL GRUBU

A-Bir sıfat fiil ile bu sıfat fiile bağlı unsur veya unsurlardan meydana getirilen kelime grubudur. Bu kelime grubunun kuruluşunda -an/-en, -r/-ar/-er, -dık/-dik, -maz/-mez, -mış/-miş, -acak/-ecek, -ası/-esi, gibi ekler görev alır.
Demek mektep açıldığı zaman bana da aşağı yukarı böyle bir şey yapmak fırsatı çıkıyordu. (s.58)
Teyzelerim saçları, başları ağarmış koskoca kadınlardı. (s.34)
Nişanlandığımızdan beri senden işittiğim en tatlı söz. (s.93)
Siz maşaallah seneden seneye büyüyor, resimli roman kahramanlarına benzer bir genç oluyorsunuz da ben daima yerimde sayıyorum. (s.50)
Fakat sana karşı, kimse için duymadığım bir his var içimde. (s.86)
Bir küçük feryada benzeyen bu ses hâlâ kulağımdadır.(s.94)
Bir da burnu dönünce ne görelim! Karaya çekilmiş bir sandalın yanında yiyecek yiyen üç balıkçı bize bakmıyor mu? (s.60)
Bizim köşkte Neriman’a akran sayılacak kimse yoktu. (s.34)
Fakat bu kahkahanın içinde deminki gülüşe benzemeyen, tuhaf bir şey bir kırıklık vardır. (s.73)

B-Grubun ana unsuru sıfat fiildir. Grupta sıfat fiil sonda bulunur, ona bağlı unsurlar önce gelir. Sıfat fiilin anlamı bir veya birden fazla unsurlarla tamamlanır.
O, sözünü bitirince yüzüne baktım, gözlerime düşen saçları, bir baş işaretiyle silkerek:…(s.51)
Bunlar Noel yortularında küçük çocuklara hediye edilen resimli bebek masalları kabilinden şeylerdi. (s.49)
İşittiğime göre zengin olmayan kıza pek iltifat olmazmış. (s.31)
-Mektubunu aldığımız hanım, Neriman Hanım. (s.7)
Çantamda, iyi kötü daima yenecek bir şey bulunduğunu bildiği için yolumu kesiyor… (s.91)
Müjgan, geç vakit odaya geldiği zaman ben yatağımda uyuyordum. (s.70)
Kâmran, kendisini eğlendirecek insandan kimi kastettiğini anlamıştı. (s.71)
Mişel’in ciğer kokusunu alan kedi gibi genç bir erkek kokusunu alarak parloir’a koşmuş, belli ki bizi gözetlemiş olması garip değil mi? (s.44)
İnsan, başkasının ağzına sürülmüş bir şeyden iğrenmemek için… (s.52)
Müjgana anlattığım şey, netice itibariyle, arkadaşlarımı nasıl bir kurt masalıyla aldattığımın hikayesiydi. (s.63)

C-Sıfat fiil eki almış olan kelime, grupta yüklem görevindedir.Bu grupta sıfat fiil ekini almış kelimeyi tamamlayan diğer unsurlar cümlede olduğu gibi öze, yer tamlayıcısı, nesne zarf diye adlandırılır.
Kâmran, birçok meziyetleri olan bir gençtir. (s.105)
…Babamın çok sevdiği bir insandı, dedi (s.56)
Çok küçük yaşta kaybettiğim annemden aklımda pek fazla bir şey kalmamıştı. (s.6)
Allah’tan olacak, sabahtan beri çalışan, terzi Matmazel, Dilber kalfa ile beraber bahçeye hava almağa çıkmış. (s.98)
Bizim köşkte Neriman’a akran sayılacak kimse yoktu. (s.34)
Gözüm ağdırdığı vakit içine damlatılan kırmızı ilacı… (s.8)
Yaşça kendimden çok büyük olan akraba çocuklarını bile yıldırmıştım. (s.17)
Elini, güneşin yandan vuran ışıklarını siper ederek dikkatli dikkatli bana bakıyor, gülüyordu: (s.31)
İşittiğime göre zengin olmayan kıza pek iltifat eden olmazmış…(s.31)

D-Sıfat fiil grubu, cümle ve kelime grubu içinde isim ve sıfat görevi yapar.
Yabancılar tarafından ayıplanacak bir vefasızlıkla Hüseyin’i çabucak yakadan silip atmıştım.(sıfat) (s.16)
Sesim kesildiği vakit yalıyı adeta telaş alırdı. (sıfat) (s.6)
Sonra kabahatimin kolay geçiştirilecek kabahatlerden olmadığını anlıyordum. (sıfat) (s.23)
Besime Teze’nin kızı Necmiye, annesinin dizi dibinden ayrılmayan sessiz ve biraz da hastalıklı bir çocuktu. (sıfat) (s.25)
Ta öbür uçta dallardan bir kısmını komşunun bahçesine sarkıtmış ihtiyar bir çınar vardı. (sıfat) (s.35)
-“Ben arkasından konuşulacak bir kız değilim ki ” dedin. (sıfat) (s.62)
Çalıkuşu’nun teyzesine yaptığı naz ve şımarıklık Feride’nin, o hanımefendiye yapmaya cesaret edemiyeceğini size temin ederim. (sıfat) (s.100)
Arkadaşlar arasında yaz tatillerinde aileleriyle beraber seyahate çıkanlar ve dönüşte bize bol bol övünenler vardı . (isim) (s.58)
Humma nöbeti geçirenler gibi yüzümün ateş içinde yandığını hissediyordum. (isim)(s.55)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.