Seçim Nedir?

SEÇİM
o Seçimler; anayasada belirtildiği gibi, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre yapılır.
o Seçmen oyunu kendisi kullanır.
o Oy gizli verilir.
o Oyların sayımı dökümü ve tutanaklara geçirilmesi açık olarak, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
o Seçimlere katılmak vatandaşların hem hakkı hem görevidir.
o 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
o Ülkemizde milletvekili ve muhtar olma yaşı 25, cumhurbaşkanı seçilme yaşı 40’tır.
o Ülkemizde; silâhaltında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, hükümlüler oy kullanamazlar.
Özgürlük; başkalarına zarar vermeden bireylerin istediği her şeyi yapabilmesidir. Bir insanın özgürlüğü başka bir insanın özgürlüğü ile sınırlıdır. Eşitlik; dil, ırk, din, mezhep, renk, cinsiyet, siyasal düşünce vb. nedenleriyle ayrılık yapılmaksızın herkesin yasalar önünde eşit olmasıdır. Milli Egemenlik; ülke yönetiminde milletin egemen olmasıdır. Milletin temsilcilerinden oluşan organa meclis ya da parlamento denir.
NOT: Mecliste 550 milletvekili vardır. Seçimler her 4 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.