Satirik Şiir Nedir?

Satirik Şiir
Kişilerin veya toplumların eksik yönlerini, yanlışlarını iğneleyici bir üslupla dile getiren şiirlere “satirik şiir” denir. Satirik şiirlerde eleştiri söz konusudur. Bir kimse, bir düşünce, bir durum açık ya da kapalı biçimde, iğ­neli bir dille yerilir. Her yergide bir  uyarı olduğu için öğ­retici nitelik de bulunur.
Eleştiri içerikli şiirlere, Batı edebiyatında “satir”, halk edebiyatında “taşlama”, divan edebiyatında “hiciv”, günümüz edebiyatında ise “yergi” denir. Eski Yunan’da Diogenes’in satirleri vardır. 18. yüzyılda Batı’da Voltaire iyi bir yergici olarak karşımıza çıkar. Türk ede­biyatında, yergi denilince akla Nefî gelir.
Geçenlerde bir derin vadide

Jean Frenon’u bir yılan ısırdı

Ne oldu dersiniz sonra?

Can veren yılan oldu.
Voltaire
Bana Tahir Efendi kelp demiş

İltifatı, bu sözde zâhirdir

Mâliki mezhebim benim zirâ

itikatımca kelp tâhirdir

Yaz olunca yayla yayla göçenler

Topuz korkusundan şardan kaçanlar

Meşe yaprağını kıyıp içenler

Rumeli Yenicesi duhan beğenmez

Aslında, neslinde giymemiş hare

İş gelmez elinden gitmez bir kare

Sandığı gömleksiz duran mekkare

Bedestana gelir kaftan beğenmez

BELLİ DEĞİL
Bir vakte erdi ki bizim günümüz,

Yiğit belli değil, mert belli değil

Herkes yarasına derman arıyor,

Devâ belli değil, dert belli değil.
Ruhsati

Adalet kalmadı, hep zulüm doldu,

Geçti şu baharın gülleri soldu,

Dünyanın gidişi acayip oldu,

Koyun belli değil, kurt belli değil.

satirik-siir-nedir