Sanayi ve Endüstrinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Sanayi ve Endüstrinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

* Ülke ekonomisinin en dinamik ve üretken kesimi sanayidir.

* İhracatımızın %90’ı sanayi ürünlerinden gerçekleşir.

* Sanayileşme ile birlikte daha önce dışardan ithal edilen mallar kendi ülkemizde üretilmeye başlanmış ve birçok insana iş alanı açılmıştır.

* Ayrıca dış ülkelere ihraç edilen ürünlerle ekonomiye büyük katkılar sağlanmaktadır.

* Sanayileşme ile birlikte ülkemizdeki zengin ham madde kaynakları değer kazanmıştır.

* Ülkemizde sanayi daha çok tarıma bağlı olarak gelişmiştir.

* Son yıllarda Türkiye, sanayi ülkesi olması durumuna geçmiştir.

* Ülkemizdeki sanayi tesisleri dengesiz bir dağılım göstermektedir. Sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde toplanmıştır. Bunu Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri izler.

* Bölgeler arasında olduğu gibi bölge içinde de sanayi tesislerinin dağılımında dengesizlikler vardır. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin-Adana, İç Anadolu’da Ankara-Eskişehir, Konya-Kayseri, Marmara Bölgesi’nde İstanbul-İzmit-Adapazarı, Ege Bölgesi’nde İzmir-Denizli-Aydın bu duruma örnektir.

Ülkemizde sanayi kolları içinde ilk sıraları dokuma, tekstil, makine ve gıda sektörü alır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir