Sanayi İnkilabı Ve Sömürgecilik Hakkında Bilgi

Sanayi İnkilabı Ve Sömürgecilik Hakkında Bilgi

SANAYİ İNKİLABI VE SÖMÜRGECİLİK

* Yeni Çağ başlarında Rönesans hareketleriyle Avrupa’da gelişmeye başlayan bilimsel çalışmalar, 17. ve 18. yüzyıllarda daha da gelişmiştir.

* 18. yüzyıl ortalarında İngiltere’de ortaya çıkan ve daha sonra Avrupa ülkelerine yayılan, makine gücü üretim sistemine

Sanayi İnkilabı denilmiştir.

* Sanayi İnkilabı sonucunda Avrupa’da büyük fabrikalar kurulmuştur.

* Sanayi İnkilabı’ndaki gelişmeler Avrupa’da kalabalık şehirleri ve şehirlerde barınma, altyapı, eğitim sağlık gibi sorunları ortaya çıkarmıştır.

* Sanayi İnkilabı Avrupalı devletlerin hammadde ve pazar ihtiyacını arttırmış ve bu arayış sömürgecilik hareketlerini yaygınlaştırmıştır. Sömürgecilik hareketleri Avrupalı devletler arasında önce ekonomik rekabete daha sonra ise bloklaşmalara ve dünya savaşlarına neden olmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir