SABUN VE DETERJAN KISACA KİRİ NASIL TEMİZLER

Sabun Kiri Nasıl Temizler, Deterjan Kiri Nasıl Temizler?, Sabun ve Deterjan Kirleri Nasıl Temizliyor?, Sabun ve Deterjanların Kiri Nasıl Çıkarıyor?

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizleri Sabun ve Deterjanların Kirleri Temizlemesi Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız İyi Öğrenmeler.

SABUN VE DETERJAN KİRİ NASIL TEMİZLER

Temizleme, kirleri vücudumuzdan giysilerimizden kısacası kullandığımız bütün alanlardan uzaklaştırmaktadır.

Acaba kirin yapısı nasıldır? Temizlik maddeleri kirleri giyisi cilt ve diğer yüzeylerden nasıl temizler?

Bu sorulara cevap vermeden şöyle bir eski bilgilerimizi yoklayarak hangi türden maddelerin birbirini çözebildiğini hatırlayalım.

Sabun ve deterjan moleküllerinin her ikisininde organik maddelerin sodyum tuzları olduğunu biliyoruz. Bu moleküller uzun bir apolar karbon zincirli kuyruk kısmına ve polar yapılı bir de baş kısma sahiptir. Deterjan moleküllerinden uzun karbon zincirine (hidrofob bölümü) sülfoksi, sabunlarda isekarboksil gurubu bağlı olduğunu öğrenmiştik.

Giysilerde ve cilt üzerinde bulunan kirlerin çoğu çok ince bir yağ tabakasıdır. Bu yağ tabakası bulunduğu yerden uzaklaştıralabilirse kirlerde uzaklaştırılmış olur. Yağlar apolar yapılı bileşiklerdir ve polar yapılı suda çözünmezler. Suda çözünmedikleri ve hatta sudan kaçtıklarından dolayı yapışık oldukları giyisi gözeneklerine ve cilde veya başka bir yüzeye daha sıkı yapışırlar.

Sabun ve deterjan moleküllerinde hem polar hem de apolar kısımlar bulunduğundan bir anlamda bu moleküller çift kişilikli gibidirler. Şimdi sabunla giysilerimizi yıkadığımızda molekül boyutunda acaba neler olduğunu aşağıdaki şekillerle görelim.

Şekil 02.02’de eflatun renkli kısmın kiri kibrit çöpüne benzeyen görsellerin de sabun moleküllerini temsil ettiğini kabul ederek resimleri incelediğimizde sabun molekülleri kirleri nasıl temizlemektedir? Sabun moleküllerinin hangi uçları (kısımları) kirlere bağlanıyor? Neden?

Kirli giysileri sabunlu veya deterjanlı suya attığımızda sabun moleküllerinin hidrofob uçları, apolar kir moleküllerine hidrofil uçları ise su moleküllerine yönelir. İşte sabun moleküllerinin polar ucuna su molekülleri apolar ucuna da kir molekülleri tutunarak kir giysi cilt gözenek ve yüzeylerinden sökülür. Su ortamına taşınan kirler sabun molekülleriyle sarılarak suda çözünmesi sağlanır.  (Resim 02.06) yıkama bittikten sonra su ve giysilerin birbirinden ayrılmasıyla temizlik gerçekleşir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir