Romen rakamları hakkında bilgi

Romen rakamları hakkında bilgi

Romen rakamları basit matematik yapısı ile günümüzde de kısmen kullanılmaktadır. Günümüzde de sıkça kullanılan roma rakamları en fazla üç defa yan yana yazılabilir. Yani bir rakamı en çok üç kere yan yana kullanabilmektedir. Temel rakamsal değerler olarak ele alırsak I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000 olarak kullanılmaktadır.
Roma rakamlarının soluna kendinden küçük rakam getirilerek yeni rakamlar elde edilir. Soluna getirilen rakamlar ise sağdaki rakamdan çıkartılarak okunuyor. Diyelim ki; çok büyük sayılar gerekli. Bunun için harflerin değerini “1000″ kat arttırmak lazım. Üzerinde çizgi olan harf değerleri de ise V=5000, X=10000, L=50000, C=100000, D=500000, M=1000000’dir. Bu bilgiler ışığı altında siz de roma rakamlarını kullanmayı kısa sürede öğrenebilirsiniz.
Romalılar önceleri, Eski Mısırlıların yüzyıllarca önce yaptıkları gibi bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları yazarlardı. Örneğin; XXXXX = 50, MDCLXVI = 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1666 ve DLXIII = 500 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1 = 563 gibi. Sonraları da, çıkarmadan yararlanarak, daha kısa yazma yollarını ortaya koydular. Örneğin; XC = 100 -10 = 90 ve IX = 10 -1 = 9 gibi. Bu rakamları, ilk olarak Romalılar kullandıkları için, aritmetikte Roma rakamları ya da Romen rakamları olarak adlandırılırlar. Avrupa’da Roma rakamlarından günümüz rakamlarına geçiş Orta Çağ’da olmuştur. O yıllarda Avrupa’da hesap işleriyle uğraşan, daha ziyade toplama ve çıkarma işi yapan tüccarlara Roma rakamları daha
pratik geldiğinden, bu rakamlar hemen terk edilememişlerdir.

–Sol tarafa yazıldığında ise çıkarılır. XC=90, IL=49, CD=400 gibi. Sadece bir harf yazılabilir.
– Hem sağa, hem de sola daha küçük değerli harfler yazılarak farklı rakamlar yazılabilir. CMLI=951, XLVII=47, CDLV=455 gibi.
– Roma rakamı ile yazılabilecek en büyük ve en uzun sayı “3888″ dir.(MMMDCCCLXXXVIII)
– Çok sık olmamakla beraber daha büyük sayılara ihtiyaç hissettiklerinde harflerin değerini “1000″ kat arttırmak için üzerlerine çizgi çizmişlerdir.
üzerine ben çizgi koyamadım ama üzerinde çizgi varmış gibi düşünürseniz;

V=5000
X=10000
L=50000
C=100000
D=500000
M=1000000
Romalılar, Eski Mısırlıların yıllarca önce yaptıkları gibi, önceleri bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları tasarladılar.

Roma Rakamlar?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev