Rekabetle karşı karşıya olmayan örgütler için strateji gerekli midir?

REKABETE KARŞI OLMAYAN ÖRGÜTLER İÇİN STRATEJİ GEREKLİ MİDİR?

Kar amaçlı olsun ya da olmasın tüm örgütlerin profesyonel anlamda yönetilme­si, stratejik bir zihniyet, stratejik bir plan ve bu planın uygulanmasını gerektirir. Ör­gütlerin çoğunun sistematik olarak karşılaştıkları bir rekabet formu vardır. Devlet kuruluşları ya da kurumlan, kamunun desteğini ve ilgisini çekmek; hükümetin bütçesi içindeki payı için diğer kamu kuruluşlarıyla rekabet etmek durumunda ka­labilirler. Benzer şekilde sivil toplum kuruluşları, bireylerden ya da kumullardan potansiyel bağışları ele geçirmek için, sürekli, zihinlere ve gönüllere seslenerek mücadele eder.

Stratejik eylem, rekabete cevap vermekten daha öte bir şeydir. Örgütün, dış çevredeki değişimlere sürekli bir şekilde adapte olması gerekir. Örgüt dünyası, bu değişim ihtiyacını göremeyen ya da bu değişimi gerçekleştirecek mental ve maddi kaynaklara sahip olamayan örgütlerin kapanması ya da el değiştirmesi öyküleriyle doludur. Örgütün içindeki değişimler de stratejik eylem gerektirebilir. Örneğin, bir hizmet işletmesinde kritik bir pozisyonda bulunan kişinin ayrılacağının ya da emekliye ayrılacağının duyulması, kummun ününü olumsuz etkileyebilir. Bu du­rumda acil bir stratejik hamle gerekebilir. Ya bu kişinin yerine birini bulmak ya da işletmenin mevcut pozisyonunu sürdürmek için yaratıcı bir stratejik hareket gerek­li olabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir