Rekabet Nedir Önemi

Rekabet Nedir Önemi,Rekabet Nedir,Rekabet Hakkında Bilgi,Rekabet Nedir,Rekabet Ne Demektir,Rekabet Ne Demektir,Rekabet Ne Demektir

Rekabet Nedir Önemi

REKABET NEDİR?

Organizasyonların yaşamlarım devam ettirebilmeleri için çevrelerinden kaynak (insan gücü, ham madde, malzeme, enerji, bilgi, vb.) sağlamaları gerekir. Dünyadaki kaynakların kıt olması nedeniyle aynı ya da benzer faaliyetlerde bulunan organizasyonlar bu kaynaklar için rekabet etmek zorundadır. Günümüzün ar­tan rekabet koşulları, organizasyonların yaptıkları işleri ve bunları gerçekleştirme yöntemlerini sürekli sorgulamalarına neden olmaktadır. Yöneticiler, gidecekleri yönleri kestirebilmek ve organizasyonu amaç­ları doğrultusunda ilerletebilmek için her zamankinden daha fazla bilgiye gereksinim duymaktadırlar. Di­ğer yandan müşterilerin, organizasyonların faaliyetlerini etkileme güçleri de geçen yıllara göre artmıştır. Organizasyonlar, esnek yapılar geliştirerek, kaliteyi ve müşteri odaklı yönetim tarzlarını ön plana çıkara­rak yeni koşullara uyum sağlamaya çalışmaktadırlar.

Rekabetin iş gücü üzerindeki yansımalarından birisi de esnek istihdam uygulamalarının yaygınlık ka­zanmasıdır. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaygınlık kazanan ve ülkemizde de uygulanmaya başlayan es­nek istihdamda; geçici, dönemlik çalışma, eve iş verme ve zamana dayalı sözleşme türleri söz konusudur. Bu uygulamalarla organizasyonlarda verimlilik artışı ve ücret maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmekte­dir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, organizasyonlar arası rekabet ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı temel değişmelerin büroların yapı ve işleyişlerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler sonucunda özellikle yoğun bilgi işleme eylemlerinin gerçekleştirildiği bürolar aşağıdaki özellikleriyle dikkat çekmektedirler:

•          Sanal ortamda birlikte çalışma yaygınlık kazanmıştır.

•          Birbirine bağlı (bütünleşik) bilgi ve iletişim teknolojileri ağırlık kazanmıştır.

•          Karmaşık problemlerin çözümü için uzmanlar ve farklı birimlerin arasında çok iyi bir iletişim gerekli olduğundan bölümler arasındaki fiziksel sınırlar azalmıştır.

•          Daha küçük ve hızlı değişim yeteneğine sahip birimlere geçişe doğru eğilim vardır.

•          Grup ve ekip çalışması büyük önem kazanmıştır.

•          Yüksek beceri ve uzmanlığa ihtiyaç arttığı için yüksek nitelikli kişiler istihdam edilmektedir.

•          Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaratıcı kullanımları yanında gizlilik ve güvenlik büyük önem kazanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir