Reform Hareketlerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Etkenler

Reform Hareketlerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Etkenler

Reform Hareketlerinin ortaya çıkmasında;

* Kitapların bol ve ucuza basılmasıyla fikirlerin yayılması,

* Rönesans hareketleriyle bilimsel çalışmaların hızlanması,

* İncil’in yerel dillere çevrilmesi,

* Bazı aydınların kiliseyi eleştirmesi,

* Skolastik düşüncesi savunan katolik kilisesinin bozulması,

* Kralların, papaların siyasi nüfuzlarından kurtulmak istemeleri gibi gelişmeler etkili olmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir