Polislik Mesleği Hakkında Kısa Bilgi

polis
Polislik Mesleği Hakkında Kısa Bilgi

Polislik Mesleği Hakkında Kısa Bilgi,Polislik Mesleği,Polis Nedir,Polis Ne iş Yapar,Polisin Görevleri Nelerdir

Polislik Mesleği Hakkında Kısa Bilgi

Polis Nedir?
Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

Polisin Görevleri
Polisin Görevlerini 6 Temel Başlık Altında Toplayabiliriz Bunlar;

1-Ülke içindeki emniyeti ve asayişi sağlamak için birçok farklı hizmetin, ilgili mevzuat kapsamı dahilinde ve “süreklilik arz edecek biçimde” sağlanması

2- Toplumun genel suçlardan korunmak için detaylı bir biçimde bilgilendirilmesi

3- Çocukların ve özellikle genç kesimin suça yönelmesini önleyecek tedbirlerin alınması, bu konuda çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi

4- Suç analizi yapmak ve gerekli bilgileri kayıt altına alarak bu bilgileri gelecekte işlenme potansiyeli olan suçları engellemek için kullanmak

5- Suç kapsamına giren eylemlerin işlenmesini önlemek için yeni yöntemler bulmak ve mevcut yöntemlerin daha da işlevsel hale gelmesi için geliştirilmesini sağlamak

6- Teşkilat içindeki koordinasyonu yönetmek

Nasıl Polis Olunur?
Polis Memurları Emniyet teşkilatı içinde bulunan rütbesiz kolluk kuvvetleridir. Polis memuru olmak için iki yol bulunmaktadır. Birinci yol Lise mezunları için Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olmaktır. Diğer yol ise Üniversite mezunlarının belli bir eğitimden geçerek polis memuru olmasıdır.

Polis Meslek Yüksekokulları 2 yıllık eğitim veren ön lisans düzeyinde okullardır. Bu okullara başvurabilmek için istenen şartlar:

T.C. vatandaşı olmak,
Lise mezunu veya lise son sınıfta okuyor olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmamak üzere ön lisans veya üniversite mezunları için sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar içinse 26 yaşından gün almamış olmak
Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
Bayanlar için 165, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak ve beden kitle endeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı; affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak,
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri haricindeki herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulu’ndan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.

İstenen şartları taşıyan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’nca ilgili yıl için üniversite sınavından istenen baraj puanını aşmaları kaydıyla Polis Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptırabilir. PMYO’dan mezun olanlar bir başka sınava girmeye gerek kalmadan mezun olur olmaz hemen emniyet teşkilatında polis memuru olarak göreve başlarlar

Polis olabilmek için bir diğer yol ise Polis Meslek Eğitim Merkezleri’dir (POMEM). Üniversite mezunlarının (Açık Öğretim Fakültesi dahil) başvurabildiği bu merkezlerde 6 ay süreyle polislik eğitimi verilmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurabilmek için istenen genel şartlar:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir