Polar ve Apolar Nedir

Polar ve Apolar Nedir,Polar ve Apolar,Polar ve Apolar Hakkında Bilgi,Polar ve Apolar Ne Demektir,Polar ve Apolar Hakkında Kısa Bilgiler

Polar ve Apolar Kovalent Bağ Nedir?

İki ametal atomu değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanıp kovalent bağ oluşturduktan sonra bağ elektronları atomlardan hiçbirine tamamen ait değildir. Örneğin HCl molekülünde H ve Cl arasında oluşan kovalent bağdaki bağ elektronlarının tamamen H veya Cl atomuna ait olduğu anlaşılmamalıdır. İki atoma da aittir. Ancak bağ elektronları iki atom tarafından eşit kuvvetle çekilmez. Cl atomunun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi, H atomundan daha büyük olduğundan bağ elektronları Cl atomu tarafından daha büyük kuvvetle çekilir. Cl atomunun çevresindeki elektron yoğunluğu artarken H atomunun çevresindeki elektron yoğunluğu azalır. Böylece HCl molekülünün Cl tarafının ucu kısmi eksi yük içeren moleküllere polar (kutuplu) molekül, HCl molekülünde olduğu gibi bağ elektronlarının ametal atomları arasında oluşan bağa da polar kovalent bağ denir.

Kovalent bağ aynı elementler arasında olduğunda baağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi eşit olacağından polarlık görülmez. Bu tür bağlara apolar kovalent bağ denir. Polarlığın görülmediği moleküller ise apolar (kutupsuz) molekül olarak adlandırılır. Apolar bağlara F2 molekülünü örnek verebiliriz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir