Paylaşmanın Önemini Anlatan Yazı Şiir Kompozisyon ve Sözler

Paylaşmak Konulu Yazı, Paylaşmak Konulu Şiirler, Paylaşmak Konulu Kompozisyonlar, Paylaşmanın Önemini Anlatan Şiirler, Paylaşmanının Önemini Anlatan Şiirler, Paylaşmanın Önemini Anlatan Yazılar, Paylaşmak Konulu Yazı Şiir ve Kompozisyon Örnekleri, Paylaşmanın Önemi Konulu Kompozisyon, Paylaşmanın Önemi Konulu Şiirler, Paylaşmanın Önemi Konulu Yazılar…

PAYLAŞMANIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ YAZI ŞİİR KOMPOZİSYON VE SÖZLER

Paylaşmanın Önemi Nedir?

Paylaşmak günlük hayatımızın vazgeçilmez bir edep örf ve adet kurallarından gelen inin bize zekat ile emrettiği çok güzel bir olgudur. Paylaşmak sayesinde ülke içerisinde insanlar arasındaki gelir adaletsizliğini ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanmasınada büyük rol oynadığından dolayı paylaşmak çok önemli bir olgudur.

Dinimiz islam her daim yardımlaşma ve paylaşmayı emretmiştir.Cenab-ı Hak Bakara suresinde “O muttakiler (erdem sahipleri) öyle kimseler kigayba iman ederlernamazlarını dosdoğru kılarlarve Allahın kendilerine verdiklerinden infak ederler”(onları muhtaçlarla paylaşır ve onlara yardım ederler)buyurmuştur. İslâmiyet’ten önce de sonra da hiç bir din ve fikir sistemi onun kadar bu konuya eğilmemiş yardım anlayışı ve bu anlayışın uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştıramamıştır.

PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ ANLATAN KOMPOZİSYON

Paylaşmanın önemi, eşyalarımızı başkalarıyla paylaşmanın önemi hakkında kompozisyon paylaşacağız. Dünya dengesiz bir düzen üzerine kurulmuştur. Yani herkes eşit bir şekilde yaşamamaktadır. Bazı insanlar zengin bir hayat sürerken bazılarıysa fakirdir. Bazılarının çok malı olmasına rağmen bazıları bu malların hiçbirine sahip olamaz. Toplumda sosyal adalet ve eşitliğin sağlanması adına zenginlerin mal ve eşyalarını fakirlerle paylaşmaları gerekmektedir. Bu sayede toplumda gelir adaletsizliğine bağlı sosyolojik sorunların önüne geçilir. İslam dini zekat gibi bir paylaşma yöntemini farz olarak koymuş ve böylece toplumda aşırı zenginlerin ve aşırı fakirlerin oluşmasını engelleyen doğal bir set kurmuştur. Bu sayede zenginler fakirlere yardım etmeyi ve mallarını paylaşmayı bir görev olarak addetmiş, böylece insanlar arasında mal kavgası oluşmasını önlemiştir. Paylaşmak sadece bir malı veya eşyayı değil duyguları da kapsar. İnsanlar iyi günlerinde mutluluklarını, kötü günlerinde acılarını paylaştıkça sorunların üstesinden gelir. Toplumların mutlu yaşaması için iyi ve kötü günlerde birlikte hareket ederek birbirlerinin açıklarını kapatarak daha huzurlu bir toplumun inşasında çalışırlar. Bu nedenle paylaşmak hem maddi hem manevi birçok sorunun önüne geçecektir.

Paylaşmanın Önemini Anlatan Şiirler

PAYLAŞMA
Paylaş her şeyini arkadaşınla,büyüğünle
Ahlakına uy Paylaşmakla.
Yoksa kötü şeyler olur.
Lakin ki Dünya düzeni bozulur.
Ama paylaşmakla Dünya kurtulur.
Şu ana kadar paylaştıysan
Mutlu olursun paylaştığınla.
Ancak Dünya paylaşmakla güzel.

PAYLAŞMA

Sevgin için ne yaapabilirsin
Anlat bana ne yapacağını
Canından can verebilirmisin mesela
Hissede bilirmisin çektiği acıyı

Yada paylaşa bilirmisin sevgini
Bölüştüğünüz lokmalar gibi
Nefes alabilirimisin sevdiğinin yerine

Severken paylaştığınız yaşam gibi
Öldükten sonra bile ölümü
Paylaşa bilirmisin sevdiğinle

Yada unutup herşeyi
Çekilirmisin bir tarafa
Ayrılıp gidermisin sevdiğinden
Uzaklaşırmısın karanlık dünyasından

paylaşma
Paylaşmanın Önemini Anlatan Yazı Şiir Kompozisyon ve Sözler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir