Patent Nedir? Patent Kimlere Verilir?

PATENT NEDİR?

Patent terimi Latince “açık olmak” anlamına gelmektedir.Tarihsel süreç içerisinde, bir mevkie atanan veya kendisine bir imtiyaz tanınan kişilere, haklarını ispatlamak amacıyla kral tarafından mühürlenmiş bir mektup verilmekteydi.Kral tarafından mühürlenen ve rulo haline getirilen bu belgenin üzeri tekrar mühürle kapatılmadığı, yani açık olduğu için kavram “letters patent” (açık mektup) olarak anılmıştır.Başlangıçta sadece kral tarafından tanınan imtiyazları ifade eden letters patent kavramı zamanla bu belgenin yeni sınai uygulamalara verilmesiyle buluşlar üzerindeki hakkı tanıyan kapsamı belirleyen ispatlayan resmi bir belge olarak tanınmaya başlanmıştır.Krallıkların yerini devlet sistemleri almasıyla kavram kısaca PATENT olarak anılmaya başlamıştır.
Kavram ülkemizde ilk defa 1879 tarihli İhtira Beratı Kanununda İhtira Beratı olarak kullanılmıştır.İhtira terimi Arapça bir şey icat etme anlamına gelir.
Geniş anlamda Patent sanayiye uygulanabilir buluş üzerindeki hakkı hem de bu hakkı kullanma yetkisi veren belgedir.

PATENT KRİTERLERİ

Bir buluşun patent belgesi ile korunabilmesi için gerekli kriterler
-Yenilik
-Tekniğin bilinen durumunun aşılması
-Konusunda uzman biri tarafından kolayca düşünülüp uygulanamayacak bir niteliğe haiz olması.

PATENT KİMLERE VERİLİR
(PATENT ALMA ŞARTLARI VE PATENT TESCİL)

Buluş;
Buluş Anlamı ;tarım ve sanayinin bir dalında üretilebilir her türlü sorunun çözümüdür.ilk defa oluşturulan yeni bir keşife buluş yani icat denir.

Patent Alma ve Patent

Patent ise buluş sahibinin söz konusu ürün veya usulünü belirli süre ve şartlar dahilinde kullanabilme,satabilme,lisans verebilme hakkına sahip olmasıdır.Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi veya Faydalı model tescil Belgesi veya Patent Alma denir.
Buluşlar ancak Patent veya faydalı Model tescili ile korunabilir.

Patent Kimlere Verilir?

Dünyada ve Türkiye de Patent tescili için aşağıdaki temel Patent Alma şartlarını taşıyan buluşlar için herkes patent alabilir.Bunlar;
– Yenilik; Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanmamış olması
– Buluş Basamağı;Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkartılamayacak (kolayca akla gelemeyecek) nitelikte olması
– Sanayiye uygulanabilirlik ;Sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olma..
patentt