Paris Barış Konferansının Toplanmasının Amacı (Önemi) Nedir

Paris Barış Konferansının Toplanmasının Amacı (Önemi) Nedir,Paris Barış Konferansının Toplanmasının Amacı (Önemi),Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansının Toplanmasının Amacı (Önemi) Nedir

  1. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson I. Dünya Savaşı’na girmeden önce 8 Ocak 1918’de kendi adıyla bilinen ilkelerini açıklamıştı. Wilson İlkeleri’ne göre;

  1. Barış antlaşmaları açık olacak. Yenenler yenilenlerden toprak almayacak,
  2. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Türklerin oturdukları bölgelerin bağımsızlığı sağlanacak, Türk egemenliği altında bulunan diğer uluslara da özerk bir gelişme için tam ve engelsiz bir fırsat sağlanacak,
  3. Boğazların uluslararası garanti altında bütün devletlerin ticaret gemilerine açılması sağlanacak,

çBüyük ve küçük ulusların, siyasal bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin karşılıklı güvenliğinin garanti altına alınması amacı ile bir millet teşkilatı kurulacaktı.

Savaş sonrasında bu ilkeler galip devletler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda yorumlanmış ve savaş sonunda yapılan antlaşmalarda dikkate alınmamıştır.

  1. Dünya Savaşı sonrası imzalanacak barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek üzere Paris’te bir konferans toplanmıştır. Konferansta İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti ile ilgili esasları belirlememişler ancak Batı Anadolu’nun (İzmir ve çevresi) Yunanlılarca işgal edilmesini kararlaştırmışlardır. İtilaf Devletlerinin savaş sırasında kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarda bu bölge İtalyanlara verilmişti. Bu durum nedeniyle konferansta İtilaf Devletleri arasında ilk anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. İngiltere kendi çıkarları gereği bölgede güçlü bir İtalya yerine kontrol edebileceği Yunanistan’ın varlığını istemektedir.

Yunanlılar Paris Barış Konferansı kararlarına dayanarak 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmiş, kısa sürede işgal alanlarını genişletmişlerdir. Yunanlıların amacı Megalo İdea’yı gerçekleştirmek yani büyük Bizans’ı yeniden kurmaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir