Paraleller arası uzunluk işlemlerinde şu yol takip edilir:

•   Aralarında uzaklığı sorulan noktalar arasındaki enlem farkı bulunur. İstenilen merkezlerin
her ikisi de aynı yarım kürede ise, numarası büyük paralelden küçük paralel çıkarılır.
Farklı yarım küredeler ise paraleller toplanır.

•   Bulunan paralel farkı sabit uzaklık olan 111 ile çarpılır.