Paragraf Kısaca Nedir? Paragrafta Anlatım Teknikleri Nelerdir?

paragraf nedirParagraf Nedir?, Paragraf Kısaca Bilgi, Paragraf Hakkında Kısa Bilgi, Paragraf Anlatım Teknikleri Kısaca, Paragrafta Anlatım Teknikleri Nelerdir?, Paragrafta Anlatım Teknikleri Hakkında Bilgi, Paragrafta Anlatım Teknikleri Kısaca Nelerdir?

PARAGRAF NEDİR?

Yazı parçası demektir. Herhangi bir olayı, durumu, düşünceyi, kavramı veya varlığı anlatan cümleler topluluğudur. Paragraftaki cümleler an­Lam ve yapı olarak bir bütünlük oluşturur. Cümleler bir zincirin halka­ları gibi birbirlerine bağlıdır. Paragraf soruları 4 bölüm altında sorulmaktadır:

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

PARAGRAFTA ANLATIM TEKNİKLERİ

Paragrafın yazılmasında kullanılan yöntemlerdir. Paragrafın yazarı an­latacağı konuya göre bu yöntemlerden birini seçer ve paragrafını oluş­turur.

Betimleme (Tasvir etme)

Öyküleme (Hikâye etme)

Açıklama

Tartışma

Betimleme:Varlıkların niteleyici özellikleriyle anlatıLdığı yazılardır.Yazarın, gördük­lerini okuyucunun gözünde canlanacak biçimde anlatmasına dayanır.

■ Görme duyusu ağırLıklı oLarak kullandır, öteki duyulardan da yarar­lanılır.

Varlıkların renk ve şekil özellikleri verildiği için niteLik bildiren söz­cükler sık kullanılır.

Varlıkların dış görünüşleri de iç dünyaLarına ait özellikleri de anla- tılabiLir.

Durağanlık söz konusu olduğundan, paragrafı okuyanın gözünde bir tablo canlanır.

Kişisel duyguların katıldığı betimlemeye,öznel betimleme; görülen­lerin değiştirmeden aktarıldığı betimlemeye, nesnel betimleme denir.

Tarihi ahşap yalılar, Boğaz’m masmavi sularına ve yemyeşil tepelere kom­şuydu. Tepedeki kara ve ufak evler bir kuş gibi kayalara konmuş, hareket­siz bekleşiyordu. Rengârenk yapraklarla süslenmiş ağaçlar, rüzgârın etki­siyle hafif hafif sallanıyordu.

Bu parçada, varlıklar niteleyici özellikleriyle anlatılarak betimleme ya­pılmıştır.

Öyküleme:Belirli bir yer, zaman ve kişi ya da kişilere bağlı gelişen olayların anla­tılmasında kullanılan anlatım tekniğidir.

Hareket halindeki kişiLerin anlatımı vardır.

Anlatıcı, daha çok, geçmiş zaman kipiyle (-di, -miş) olayı anlatır. Anlatılmak istenen olay, bir film sahnesi gibi, okura yaşatılır. Anlatımda olaylar, oluş haline uygun bir sırayla verilir.

Sınıfça, doğa yürüyüşü yapmak için hafta sonu Dereköy’e gidiyoruz. İrili ufaklı köy evlerinin arasından geçiyoruz. Üç kilometre yürüdükten sonra biraz soluklanıyoruz. Az ileride bir derenin içinden geçiyoruz. Çınarların al­tından yürüyerek yolumuza devam ediyoruz.

Bu parçada bir sınıfın (kişi), bir hafta sonu (zaman) Dereköy’de (yer) yap­tığı doğa yürüyüşü (olay) anlatılarak öyküleme yapılmıştır.

Açıklama:Bir konuda, okuru bilgilendirmek, ona bir şey öğretmek için yazılan ya­zılarda kullanılan anlatım tekniğidir.

AnLaşılır, sade bir dil kullanılır.

Kişisel düşüncelerden uzak, nesnel bir anlatım vardır.

Daha çok, ders kitaplarındaki, ansiklopedilerdeki gibi eğitici ve öğ­retici yazılarda kullanılır.

Gaziantep Müzesi’nde, 65 binden fazla eser sergileniyor. Müze girişinde ge­çici sergi salonu, arkeoloji haberlerinin yer aldığı bir pano ve “Nostalji Vit­rinler” adı verilen antika eşyaların sergilendiği bölümler var. Kronolojik Sa­londa doğa tarihi bölümü, Dülük ve Fırat kenarında bulunan tarih öncesi taş aletleri ile Pers, Hellenistik, Kommagene ile Roma devirlerinden bulun­tular sergileniyor.

Bu parçada, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ile ilgili bazı bilgiler verilerek açıklama yapılmıştır.

Tartışma: Bir düşüncenin eleştiriLip karşıtı olan başka bir düşüncenin savunulma­sı amacıyla yazılan yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir.

Bu tarz yazıLarda yazar, karşı olduğu görüşü ortaya koyup onu eleş­tirerek çürütmeye çalışır.

Genellikle okurla karşılıklı konuşuyormuşçasına bir üslup kullanılır.

Romanlarında, yaşamlarının dışına çıkamayanları romancı kabul edenler var. Bence böylelerine romancı demek doğru olmaz. Çünkü romanlarında sürekli kendini anlatanlar okumayan insanlardır. Okumayan bir insan baş­kasına ne anlatabilir ki? Dolayısıyla bu kişilere romancı değil, dense den­se kendi düşlerinin ve beklentilerinin anlatıcısı denir.

Bu parçada yazar, “Romanlarında,yaşamlarının dışına çıkamayanları ro­mancı kabul edenler var?” diyerek karşı çıktığı görüşü belirliyor. Sonra “Bence böylelerine romancı demek doğru olmaz.” demiş, görüşünü des­teklemek için tartışma tekniğini kullanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir