Para Kullanımının Tarihi ve Günümüzdeki Önemi Nedir?

Para insanlığın ilk dönemlerinden bu yana elde etmek için çalıştığı bir yaşam için gerekli gereksinimdir. Şimdilerde ise para pek çok şeyi önüne geçmekte ve hayat için olmazsa olmazların başındadır. Parayı ilk olarak Sümerliler bulmuştur. Para alışveriş için gerekli bir araçtır. Parasız alışveriş günümüzde düşünülemez.
Sümerlilerin bulduğu para alışverişte takas olayını kaldırmıştır. Çünkü para bulunmadan evvel alışverişler takas yoluyla yapılmaktaydı. Ancak şimdi böyle bir şey mümkün değil. Para tüm ülkelerin kullandığı ortak araçtır.
Şimdilerde ticari faaliyetlerin gelişmesinin ana nedeni paradır. Bu sayede kişiler diledikleri şeye sahip olabilmektedir. Ancak pek çok kişinin dikkat etmediği bir unsur vardır ki oda şudur; parasını gereksiz ve plansız harcamaktır. Kişiler buna dikkat etmelidir. Çünkü kolay elde edilebilir bir araç değildir.