Pamukkale ve Pamukkale Travertenleri Hakkında Bilgi

pamukkalePamukkale, Pamukkale Hakkında Bilgi, Pamukkale Nerede?, Pamukkale Hangi Şehire Bağlı?, Pamukkale Hangi Şehirde?, Pamukkale’de Gezilecek Yerler, Pamukkalede Nerede Kalınır?, Pamukkale de Nerede Kalınır?, Pamukkale Denizli, Pamukkaleye Nasıl Gidilir?

PAMUKKALE

 Kaplıca turizmi meraklıları için, Pamukkale havuzlan ve Karahayıt kırmızı su traverten- leri önemli termal merkezlerdir. Dağ ve yürüyüş parkurlarında zengin alternatifleri olan Deniz­li çevresinde, Büyük Menderes Nehri ve Dalaman Çayı üzerin­de rafting parkurları bulunur. Çökelez Dağı ve Honaz Dağı üzerinde yamaç paraşütüne uy­gun tepeler ve rüzgârlar vardır. Kuş gözetleme ve yayla turizmi­nin yanı sıra Denizli’ye 30 km. uzaklıkta, Honaz ilçesi yakınla­rındaki Kaklık ve 80 km. uzak­lıktaki Dodurgalar Keloğlan Mağaraları da mağaracılığa ilgi duyanlar için çok ilginç nokta­lardır. Tekstil ve tarımın yanı sıra traverten taşı ocakları ve zengin mermer yatakları Denizli’nin diğer önemli gelir kaynaklarıdır.

pamukkale2Travertenler

Travertenlerin oluşması il­ginç bir konudur. Traverten, farklı nedenlere ve ortamlara bağlı, kimyasal çökelme ile olu­şan bir kayadır. Kimyasal bile­şiminde yüksek oranda kalsiyum bikarbonat olan ve kaynağından

35,6 derece sıcaklıkla yeryüzüne çıkan suyun, havadaki oksijen­le temas etmesiyle içindeki kal­siyum karbonat çökelir. İlk etapta jel halinde olan kalsiyum karbonat, sonraki aşamada sert­leşerek travertenleri oluşturur. Travertenler, tanıtım broşürle­rinde olduğu gibi devamlı suyla temas halinde değildir. Uzun süre ve çok miktarda aynı nok­taya akıtılan termal su yosun­laşmaya neden olur. Aksi du­rumda da yani su uzun süre akıtılmazsa* travertenler önce sararır sonra siyahlaşır. Hem çökeltiyi sertleştirmek, hem de kirliliği engelleyebilmek için travertenlerin oluştuğu alanlar­da özenli bir koruma gerekmektedir.

Coğrafi konumun ve ikli­min uygunluğu kadar termal su kaynakları da bölge tarihinin binlerce yıl önceye uzanmasında çok önemli rol oynamıştır. An­tik Lycos (Çürüksu Nehri), antik Kadmos (Horrtîz Dağı) eteklerinden doğduktan sonra, Sarayköy yakınlarında antik Maiandros’a (Büyük Menderes) karışır. Çürüksu Vadisi, Afyon’dan Aydına kadar uzanan fay hattında çok sayıda termal su kaynağına sahiptir. Bu termal havuzlarda binlerce yıldır, kalp damar, tansiyon, deri, göz, ke­mik, sinir hastalıkları tedavi edilmektedir. Çamur banyola­rıyla cildin genç ve zinde hale gelmesi sağlanmaktadır. Pamuk- kale, Karahayıt ve Gölemezli bölgedeki termal alanların en önemlileridir.

Efsane

Pamukkale efsanesinde, dağlarda yaşayan ve yüzü çıban­larla kaplı genç bir kızın öyküsü anlatılır. Genç kız, çirkin yü­zünden dolayı insanlardan ka­çar, aynalara bile bakamazmış. Evlilik çağında erkek çocuğu olan analar, “Tanrı, oğlumu senden sakınsın” diye dua edermiş. Sonun­da da genç kız kendi­sini suya atarak öldür­meye karar vermiş. Bu sırada keklik avma çıkmış olan Denizli beyinin oğlu tesadü­fen gördüğü genç kızı suya atlayarak ölümden kurtar­mış. Kızın neden ölmek istedi­ğini öğrenince de kendisinden suya bakmasını istemiş. Genç kız sudaki yansımasına bakınca çıbanlardan iz kalmadığını gör­müş. Şifalı suyun iyi ettiği genç kızın bundan sonraki hayatı çok mutlu geçmiş. Bundan sonra da yüzlerce yıl boyunca insanların tedavi edildiği termal kaynakla­rın etrafında dini ayinler yapıl­mış, şenlikler düzenlenmiş. Kuzey kapısından girdikten son­ra Domitianus Kapısı’nın biraz ilerisinde kalan su kaynağı ve bugün Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan hamamlardan tiyat­roya doğru yürüyünce görece­ğiniz antik sütunlarla süslü ha- vuzların bulundukları noktadaki kaynaklar, Pamukka- le termal suyunun en zengin çıkış noktalarıdır.

Pamukkale’de su sıcaklığı 35-100 derec^arasında değişen 17 sıcak su alanı vardır. Pamuk- kale, yılda yaklaşık 1.000.000 kişi tarafından ziyaret edilmek­tedir. Unesco tarafından, ülke­mizin Dünya Kültür Mirası listesine dâhil edilmiş olan 11 noktasının biridir.

Kırmızı Su travertenleri, Pamukkale’ye yaklaşık 5 km. uzaklıktaki Karahayıt ilçesi için­dedir. Karahayıt ta yaklaşık 500 m2 lik bir alanda, 60 derece sıcaklıkta çıkan suyun içindeki maden oksitleri kırmızı, yeşil ve beyaz renkli traverten tabakala­rı oluşturmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir