Latest

Kıpçaklar (Kumanlar) Hakkında Kısa Bilgi

Kıpçaklar (Kumanlar) Hakkında Kısa Bilgi * 10.yüzyılda Karahitayların baskısıyla batıya göç ederek Doğu Avrupa’ya yerleşmişlerdir. *Rusların güneye inmelerini engellemişlerdir. *13.yüzyılda Moğol hakimiyetine girerek Moğolların Türkleşmelerinde etkili olmuşlardır. *Moğol
Read More

Macarlar Hakkında Kısa Bilgi

Macarlar Hakkında Kısa Bilgi *Macarlar, 10.yüzyılda Orta Avrupa’ya gelerek devlet kurmuşlar ve bu tarihlerde Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. *Ulusal benliklerini kaybetmelerine rağmen bugün Macar dilinde Türkçe kelimeler kullanılmaktadır. *Bugün
Read More

Peçenekler Hakkında Kısa Bilgi

Peçenekler Hakkında Kısa Bilgi *9.yüzyılda Kırım ile Don ve Dinyester nehirleri çevresini hakimiyetleri altına almışlardır. *Ruslar’ın güneye inerek diğer Slav kabileleriyle birleşmelerini engellemişlerdir. *11.yüzyılda Balkanlara inerek Bizans topraklarınagirmişlerdir.
Read More

Başkırtlar Hakkında Kısa Bilgi

Başkırtlar Hakkında Kısa Bilgi *Ural Dağları çevresinde yaşayan Başkırtlar, 4.yüzyıldan 10.yüzyıla kadar çeşitli Türk boylarına bağlı olarakyaşadılar. Cengiz Han döneminde Moğol hakimiyetini tanıdılar. Başkırtlar 13.yüzyılda Altın Orda Devleti’ne
Read More

Karluklar Hakkında Kısa Bilgi

Karluklar Hakkında Kısa Bilgi *Göktürklerin yıkılmasında etkili olmuşlardır. *Uygur hakimiyetine giren Karluklar, 751 yılındaki Talas Savaşı‘nda Arapların tarafını tutarakÇinlilerin yenilmesini sağlamışlardır. * Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyet’i kabul eden
Read More

Hazarlar Hakkında Kısa Bilgi

*Yöneticileri Museviliği kabul eden Hazarlar, Kafkaslarda Müslümanlarla savaştılar. *Din konusunda hoşgörülü olan hazarlarda halkarasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir yargıçlar heyeti bakardı. *Hazarların Doğu Avrupa’daki
Read More

Bulgarlar Hakkında Kısa Bilgi

Bulgarlar Hakkında Kısa Bilgi,Bulgarlar Hakkında Bilgi,Bulgarların Tarihi,Bulgarlar Hakkında Kısa Bilgiler,Bulgarlar Hakkında Bulgarlar Hakkında Kısa Bilgi * Bulgarlardan İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları tarihte önemli bir yere sahiptir. *İtil
Read More

Avarlar Hakkında Kısa Bilgi

Avarlar Hakkında Kısa Bilgi,Avarlar Hakkında Bilgi,Avarlar Hakkında Maddeler,Avarlar Hakkında Nedir Bilgiler,Avarlar Hakkında,Avarlar Avarlar Hakkında Kısa Bilgi *Devletleri Göktürkler tarafından yıkıldıkdan sonra Avarlar, Hazar ve Karadeniz’in kuzeyinden Orta Avrupa’ya
Read More