OZON TABAKASININ DELİNMESİ

Ozon tabakasındaki delikten bahsedildiğini şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Aslına bakarsanız ozon “deliği” terimi, ozon moleküllerinin tamamen yok olmasını değil onların büyük ölçüde ve hızla azalmasını ifade etmektedir. Sonuçta ozon tabakasında ciddi boyutlarda bir incelme söz konusudur. Bu yüzden dünyanın neresinde olursanız olun gerçek bir delik göremeyeceksinizdir.
1985 yılında İngiliz bilim adamları Antarktik Kıtası üzerindeki ozon tabakasındaki aşırı incelmeyi veya “deliği” keşfettiklerini açıklayarak herkesi şaşırttılar. Aynı grup Eylül ve Kasım ayı ortalarına kadar uzanan bir periyot için Halley Bay (Antarktika) üzerindeki ozon konsantrasyonunun 1980′lerdeki seviyesinden %40 daha az olduğunu buldular. Yine bilim adamlarının yoğun çalışmaları ve dikkatli ölçümleri neticesinde, incelmenin 1970′lerin sonlarında şekillenmeye başladığı sonucuna varıldı. Ozon tabakasındaki incelme giderek daha geniş bir alan üzerine yayılmaktadır, yani Antarktik Kıtası’ndan daha öteye Güney Amerika’nın ucuna dek erişmektedir. İlk keşfedildiğinde Eylül-Ekim olmak üzere iki aylık bir periyotta görülürken günümüzde deliğin (incelmenin) varlığının Eylül-Aralık ayları arasında daha uzun bir periyotta devam ettiği görülmektedir.
Antarktik ozon deliğinin keşfinden sonra bilim adamları Arktik’teki ozon seviyesinde, Güney Kutbu üzerindekinden çok daha az miktarda olmakla beraber, yine de önemli sayılabilecek azalmalara dair ip uçları buldular. Her yıl düzenli olarak beliren ve gittikçe büyüyen Antarktik ozon deliğine Bölgesel olarak ozon tükenmesi enlem ve yılın mevsimlerine göre değişir. Kuzey yarımkürede ozon incelmesi kışın sonlarında ve baharın başlarında en büyüktür. Bu zamanlarda ozon kaybı uzun süreli ortalamaları hatırı sayılır oranda aşabilmektedir.
• Ozondaki ciddi tükenme Güney Kutbu üzerinde görülürken, ılımlı alanlarda daha az miktarlarda ve çok daha az miktarlarda da tropiklerde tükenme gözlemlenmektedir. Bu, ozon tabakasının doğal olarak kutuplarda daha kalın ve tropiklerde daha ince olmasından dolayı bir anlamda şanstır.
benzemeyen Kuzey Kutbu üzerindeki ozon kaybı çok daha değişkendir
. Ozon Tabakasının Delinmesinin Yarattığı Tehlikeler

Ozon gazı; rengi olmayan, şeffaf keskin kokulu bir gaz türüdür. Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir. Ozon oksijenden az şekilde kararlılık gösterir.

Güneş ışınları oldukça fazla enerji barındır. Bu ışınlar normal oksijene çarparak meydana gelen oksijen atomlarının diğer oksijen molekülleriyle etkileşmesiyle ozon oluşur. Dünyaya büyük etki eder. Dünyanın aruz kaldığı zararlı ışınları bünyesine alır. Bütün zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını önler. Ozon tabakasının delinmesi gibi bir felaket gerçekleşirse o zaman dünyadaki tüm canlıların yaşamı tehlikeye girer.

Son zamanlarda ise ozon tabakasının delinme ihtimal üzerinde çok durulur oldu. Ozon tabakası yok olursa elbette dünya tamamen yok olmaz ancak canlıların yaşamı tehlikeye girer. Şimdilerde delinme söz konusu olmasa da tabakanın inceldiği bir gerçektir
. İHMALKARLIK:
DEYİMLER:
Koyunu güden, kurdu görür : Yapılan işleri şansa bırakıp ihmalkarlık yapıldığı zaman sonuçlarına katlanmasını da bilin melidir.

Çoban yatmazsa, sürüye kurt girmez : Yapılan işi takip etmesen o işten hayır beklememen gerektiğini ifade ediyor.

ATASÖZLRERİ:
4- Güvenme varlığa, düşersin darlığa
AÇIKLAMASI : Varlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler.
5-Ağustosta yatanı, zemheride büvelek tutar
AÇIKLAMASI : Elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur.
VURDUMDUYMAZLIK:
ATASÖZÜ:

Baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır
AÇIKLAMASI : Kontrol altında bulundurulmayan ,ihmal edilen veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler .

Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz
AÇIKLAMASI : Kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez

DEYİM:

Vurdumduymazlıktan gelmek:Aldırış etmemek,önemsememek,aldırışsız davranmak.
Yabana atmak: Önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”Babanın sözlerini sakın yabana atayım deme.”

ozon_tabakasinin_delinmesi