Özel İsim Nedir? Özel İsim İle İlgili Örnekler

Özel isim; Bir tek varlığa, bir tek kavrama verilmiş olan isme denir. Çorum, Av­rupa, Ali Sinan, Alman, Osmancık (roman adı), Sabah (gazete adı), Türk Tarih Kuru­mu, Türkiye Büyük Millet Meclisi,Türkçe… vb.

Özel isim; bir cinsin, bir türün ortak adı değil, bir tek varlığın adıdır. Özel isim yalnızca, o varlığı tanıyanlarca bilinen bir addır.

Özel isimleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

♦ Kişilere, bölgelere, köylere, kentlere, dağlara, denizlere, ırmaklara, göllere, so­kaklara, caddelere, kimi hayvanlara verilen isimler: Atatürk, Özgür, Balkanlar, İç Anadolu, Çat Köyü, Kızılırmak,Tuz Gölü,Tekir, 7. Sokak, Ağrı, Vatan Caddesi…

♦ Uluslara, ülkelere, devletlere verilen isimler: Türk, İngiliz,Türkiye, Fransa, Türki­ye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri…

♦ Gazetelere, kitaplara, dergilere, yasalara, yazılara (başlık) verilen isimler: Mil­liyet, Hürriyet, Devlet Ana, İnce Mehmed, Atlas, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Karanfiller ve Domates Suyu, Son Kuşlar…

♦ Kurum ve kuruluşlara verilen isimler: Dil Derneği,Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi…

♦ Dillere verilen isimler:Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça…

♦ Dinlere, mezheplere, tarikatlara verilen isimler: Müslümanlık, Mevlevilik Not: özel isimlerin baş harfleri daima büyük harfle yazılır. Cins İsim Nedir?