Öss’de çıkmış sözcük türleri soruları ve cevapları nedir?

Öss’de çıkmış sözcük türleri soruları ve cevapları nedir?,Sözcük Türleri,Öss’de çıkmış sözcük türleri soruları ve cevapları hakkında

SÖZCÜK TÜRLERİ- 10

2. Kimi sıfat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip, ada bir iyelik eki -i, -si) eklenerek bir sıfat grubu (birleşik sıfat) oluşturulur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır?
A) Okul müdürümüz uzun boylu, sert bakışlı, oldukça genç biriydi.
B) En büyük arzusu, salonu geniş bir eve sahip olmaktı,
C) Güzel değil, fakat okunaklı bir yazısı vardı.
D) Bahçedeki iri gövdeli çınarın altında oturmayı çok severdi.
E) Okulun yıkık bahçe duvarını nihayet onarmışlardı.
(ÖSS 1987)

3. “Artık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi¬sinde ad olarak kullanılmıştır?
A) Yemek hazır, artık sofraya oturabiliriz.
B) O bardaktaki artık suyu dökebilirsin.
C) Yemek artıklarını değerlendirmemiz gerekir.
D) Havalar ısındı, artık kar yağmaz.
E) Sus artık, biraz da beni dinle!
(ÖSS 1995)
6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Sen de şöyle bir ayakkabı alabilirdin.
B) Sözünü ettiğim yazı öteki dergideydi,
C) Onu değil, şuradaki kalemi istiyorum,
D) Öyle sorular yöneltti ki yanıt bulamadım.
E) Böyle konuşursan anlaşamayız.
(ÖSS 1992)
7. “Sınıfa ikişer ikişer giriniz” cümlesindeki “ikişer ikişer” sözü aşağıdaki kelime çeşitlerinden hangisidir?
A) Edat B) Zamir C) İsim
D) Zarf E) Sayı sıfatı
(ÜSS 1968)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -den, -dan (-ten, -tan) eki alan sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Sıcaktan çok bunalıyoruz.
B) Bunu ben de sonradan öğrendim.
C) Onu yakından tanırım.
D) Ankara’da uzaktan akrabalarım var.
E) Olanları çoktan unuttum.
(ÖSS 1989)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön be¬lirteci, tamlayan olduğu İçin adlaşmıştır?
A) Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti.
B) Kapının önüne oturmuş, geleni geçeni izliyor.
C)Yukarıya çıkıp arkadaşımla da görüşeyim.
D) Beş yüz metre ileriden sağa döneceksiniz.
E) Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye ört¬müşler.
(ÖSS 2003)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” ke¬limesinin görevi “Ağır bir hastalık geçirdiğini bilmiyordum.” cümlesindekinden farklıdır?
A) İşler neden bu kadar ağır gidiyor, anlayamıyo¬rum.
B) Ağır ve kirli hava çocuklara daha çok dokunu¬yormuş,
C) Kapı açılınca etrafa ağır bir koku yayıldı.
D) Suçlarken bile çok ağır sözler kullanmadı.
E) Sağlığı, ağır işlerde çalışmasına engel değil.
(ÖSS 1983)

CEVAPLAR

1.E 6. E 11.A
2.B 7. D 12.C
3.C 8. D
4.D 9. A
5.C 10.D

SÖZCÜK TÜRLERİ- 9

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (İlgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?
A) M asada kilerden yalnızca birini al.
B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.
C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.
D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor.
E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok
(ÖSS 2004)
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” ke¬limesi ötekilerden farklı görevde kul¬lanılmıştır?
A) Yaz kış yeşilliğini yitirmeyen çam korusu penceremden ne güzel görünür.
B) Uzaklardan gelen o tatlı, o güzel sesin etkisiyle bir an durakladı.
C) Güldüğü zaman, ışıltıyla parlayan güzel dişleri ortaya çıkıyordu.
D) Sarışın, mavi gözlü çocuğun güzel bir yüzü vardı.
E) O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler, çekip git¬tiler.
(ÖSS 1987)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyice” sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kul¬lanılmıştır?
A) Nihayet bir şirkette iyice bir iş bulabilmiş.
B) Arkadaşları onun iyice bir öğrenci olduğunu söylüyor.
C) İyice bir film ama dereceye gireceğini sanmı¬yorum.
D) Fazla tanımıyorum ama iyice bir insana ben¬ziyor.
E) Ayşe yarınki sınav için iyice hazırlanmış.
(ÖSS 1988)

7. “Çoktandır seni bekliyordum” cümlesindeki “çok¬tandır” kelimesi aşağıdaki zarf çeşitlerinden hangisidir?
A) Soru zam B) Zaman zarfı
C) Azlık çokluk zarfı D) İşaret zarfı
E) Yer zarf
(ÜSS 1968)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne… ne…” bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?
A) Yaşıtlarına göre boyu ne uzun, ne kısa.
B) Ne şapkasını aldı, ne şemsiyesini.
C) Bu olaydan ne kendinin, ne kardeşinin haberi vardı.
D) Ne evden dışarı çıkıyor, ne bir kitap okuyor.
E) Ne arkadaşlarına soruyor, ne başkasına.
(ÖSS 1988)
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü, sözcük türü yönünden, ötekilerden farklıdır?
A) Açık havada yarım saat dolaş, dinlenirsin.
B) Dünkü gazetede başyazara yazılmış açık mek¬tubu okudun mu?
C} Konuyu saptırma, ne demek istediğini açık söyle.
D) Pazar günü çok aradık ama açık eczane bula¬madık.
E) ikinci Dünya Savaşı’nda Paris açık şehir ilan edilmişti.
(ÖSS 1982)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır ?
A) Arkadaşın Ankara’ya ne zaman gelmiş?
B) Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?
C) Ben de onunla gidebilir miyim?
D) Kaçıncı katta oturuyorsunuz?
E) İstanbul’a ilk kez mi gidiyorsun?
(ÖSS 1995)

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “böyle” ke¬limesi ötekilerden farklı bir görevde kul¬lanılmıştır?
A) Böyle ferman etti Cahit!
B) Bu rüzgâr her vakit böyle esmeyecek!
C) Bu meclis böyle kalmaz, mestler mahzun olur bir gün.
D) Yıldırımsız ve baltasız
Bir orman böyle devrildi.
E) Eve tuz ve ekmek götürmeyi
Böyle havalarda unuttum.
(ÖSS 1986)

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
A) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi.
B) İnsana tepeden bakan, itici biriydi.
C) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu.
D) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler mo¬daydı.
E) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten bıkıp usanmıştı.
(ÖSS 1996)
15. “Pek güzel konuştu.” tümcesinde (cümlesinde) “pek” sözcüğünün gördüğü görevi olduğu gibi yüklenen sözcük, aşağıdaki tümcelerden hangisinde vardır?
A) Başka konularda olduğu gibi, bu konuda da çok yazı yazdı.
B) Bu yemeği sevmemesine karşın, bugün ne¬dense çok yedi.
C) Sonradan el attığı bu işte de kendisine çok kâr sağladı.
D) Söz dinlememekte, bildiğini yapmakta, o artık çok oldu.
E) Bu fırtınalı, yağmurlu gecede çok iyi uyumadı.
(ÜSS 1979)
Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1.B 6.E 11.B
2.C 7.B 12.E
3.D 8.B 13.A
4.C 9.B 14.E
5.A 10.C 15.E

SÖZCÜK TÜRLERİ- 8

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?
A) Otel sahibi bizi güler yüzle karşıladı.
B) Yürüyüşe çıkan konuklar henüz dönmediler.
C) Eski yöneticileri toplantıya çağırmışlar.
D) Sınıfın çalışkanı bu sınav sonunda belli ola¬cak.
E) Kendilerine yöneltilen sorulara cevap ver¬mediler.
(ÖYS 1996)

3. “İle” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?
A} Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıl¬larca gidip geldi.
B) Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.
C) Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.
D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleştirdi.
E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindey¬di.
(ÖSS 1998)

4. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı m, p, r, s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir Örnek olarak sıfatın başına getirilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
A) Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyordu.
B) Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.
C) Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvar¬lak olmuştu.
D) Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.
E) Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam, dinç bir insandı.
(ÖSS 1987)

5. Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu.
Bu cümlede geçen, “yeşilin bin bir tonu” ad tam¬lamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır. Aşağı da kilerin hangisin¬de buna benzer bir ad tamlaması vardır?
A) Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı.
B) Adamın kocaman eli radyonun düğmesine uzandı.
C) Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk.
D) Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu.
E) Çocuk, buğulu camdaki parmak izlerine bakı¬yordu.
(ÖSS 1992)

6. “Beyazlar giyinmiş bir çocuk geldi.” cümlesinde “beyazlar” aşağıdaki kelime çeşitlerinden han¬gisidir?
A) Fiil B) Sıfat C) İsim
D) Sıfat E) Zamir
(ÜSS 1968)

9. Aşağıdakilerin hangisinde özne “Eski dostlar bir araya geldiler.” cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumundadır?
A) Bugün, “Dünya Tiyatrolar Günü” kutlanıyor.
B) Toplantıya gelenler, birer birer evlerine dönm¬eye başladılar.
C)Genç kız, kalınca bir kitap okuyordu.
D) Onun gibiler, yazılarında hep kendilerini an¬latırlar.
E) Kazadan sonra yolcuların hepsi hastaneye götürüldü.
(ÖSS 1988)

10. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını “durum” bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?
A) Anlatılanları sessizce dinliyorduk.
B) Öğleyin bize geleceğini söylüyor.
C)Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi.
D) Bu yıl Ege kıyılarını gezmek İstiyoruz.
E) Aşırı sıcaklardan çamların çoğu kurudu.
(ÖSS 1995)

11. Atatürk’ün bir sözü vardı
Yediveren gül gibi açardı
Atatürk’ün bir atı vardı
Etiler’den beri yaşardı
Atatürk’ün bir resmi vardı
Buğday tarlası gibi ağardı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bileşik sözcük B) Çekimli fili
C) Ad tamlaması D) Bağlaç
E) Ekeylemli yüklem
(ÖSS 2003)

12. Aşağıdakilerin hangisinde -la (-le) eki, ötekiler¬den farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgârlarıyla kımıldı¬yordu.
B) Her zamanki gibi bu işi de kolaylıkla başardı.
C) Ağlayan çocuğun yüzüne sevgiyle baktı.
D) Sevinçle birbirlerine koşarak sarıldılar.
E) Ayağına kadar gelen topa hızla vurdu,
(ÖSS 1986)

14. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki aldığı için belgisiz zamir olan, adlaşmış bir sıfat kul¬lanılmıştır?
A) Kimi insanlar karlı havada araba kullanmıyor.
B) Size başka bir gömlek verelim, dedi.
C) Sinemalardaki hiçbir filmi kaçırmazmış,
D) Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş.
E) Bugün yine birkaç kitap aldım.
(ÖSS 2005)

CEVAPLAR

1.D 6.C 11.D
2.A 7.B 12.A
3.C 8.E 13.A
4.E 9.C 14.D
5.B 10.A 15.B

SÖZCÜK TÜRLERİ- 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?
A) O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.
B) Şiiri de, matematiği de çok severdi.
C) Salı günü de çarşamba günü de uğradım, yerinde yoktu.
D) Onu o günden sonra görmedim de aramadım da.
E) Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de sevmiyorum,
(ÖSS 1991)

4. Yalnız yapıtlarının içeriğiyle değil, anlatımındaki ustalık, kullandığı dil ve hareketli anlatım tekniğiyle de edebiyatımızın büyük ustalarından biridir o.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) “Yapıtlarının” sözcüğü, hem yapım hem çekim eki almıştır.
B) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcükler vardır.
C) Bağlaç kullanılmıştır.
D) Ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir.
E) “Yalnız” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.
(ÖSS 2005)

5. “Bu” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kolay değil bu dünyadan ayrılmak
B) “Bu taşındır” diyerek Kabe’yi diksem başına
C) Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan
D) Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı
E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
(ÖSS 1993)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Böyle bir evde yalnız oturman sakıncalıdır.
B) Bu görüşü senin yalnız savunman daha etkili olurdu.
C)Bu toplantıda yalnız kalacağını biliyordun.
D) Böylesine temiz bir havayı yalnız burada bula¬bilirsin.
E) Bu sorunu yalnız çözmek istemen yerinde bir karardır.
(ÜSS 1978)

9. Aşağıdakilerin hangisinde “de”, “da” bağlacı cümleye “eşitlik, gibilik” anlamı katmıştır?
A) O şiiri okumuş da anlayamamış.
B) Bundan sonra özür dilese de affetmem.
C) Gitti de bir mektup bile yazmadı.
D) Sözünü ettiğim elbiseyi aldım da giymedim.
E) Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm.
(ÖSS 1994)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zor” sözcüğü, sözcüktüm bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakını¬yordu.
B) İstemeden zor bir çalışmanın İçine girmişti.
C) Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.
D) Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu an¬lamıştı.
E) Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu.
(ÖSS 2001)
13. Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük bu kurala örnek gösterilebilir?
A) En büyük zevki rahatça koltuğuna oturup tele¬vizyon izlemekti.
B) Evleri caddeye çok yakın, daracık bir sokağın başındaydı.
C) Aralarında nedeni bilinmeyen bir soğuklukvardı.
D) Birden başlayan sıcaklar herkesi bunalttı.
E) Kumaşlardan kırmızılı olanı daha çok beğendim.
(ÖSS 1994)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir İsim tamla¬ması vardır?
A) O kırmızı güllen kimin için aldığını söylemedin.
B) Öğrenciler, fen derslerinin boş geçmesinden yakmıyorlar.
C) Ankara’nın adını yeni duyduğum semtleri var.
D) Yeni defterini bu kâğıtla kaplamalısın.
E) Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur,
(ÖSS 1996)

CEVAPLAR

1.B 6.D 11.C
2.E 7.B 12.B
3.E 8.C 13.D
4.E 9.E 14.C
5.B 10.B 15.A

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir