OSMANLI ZAMANINDAKİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ NEDİR?

OSMANLI ZAMANINDA
• Arşın
• Ayak
• Berid
• Çarşı Arşını
• Endaze
• Eski Mil
• Fersah
• Hat
• Kadem
• Kerrab
• Kirah
• Kulaç
• Menzil
• Merhale
• Nokta
• Parmak
• Rubu (Rub)
• Urup (Urub)
• Zirai (Zira)