Osmanlı Hukuk Sistemi Hakkında Bilgi

Osmanlı Hukuk Sistemi Hakkında Bilgi

* Hukuk Şer’i ve Örfi hukuk olmak üzere iki temele dayanmıştır.
* Fethedilen yerlerdeki halkın kanunları da Osmanlı yönetimine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için uygulanmaya devam edilmiştir.
* Osmanlı Devleti’nde örfi hukukun şer’i hukuka ters düşmemesine özen gösterilmiştir.
* Bütün davalar Şer’i mahkemelerde çözüme kavuşturulmuştur.
* Zımmiler medeni hukuk alanında kendi dinlerinin hukukuna göre, topluma karşı işlediği suçlarda ise kadılar tarafından yargılanmıştır.
* Mahkemeler herkese açık olarak yapılmıştır.
* Mahkemelerin verdiği kararları kabul etmeyen en üst mahkeme olan Divan-ı Hümayun’a müracaat edebilmiş, Divan-ı Hümayun’da verilen kararlar ise değiştirilmemiştir.
* Osmanlı Devleti’nde kadı yardımcılarına Naib denilmiştir.
* 16. yüzyıl sonlarına kadar Toprak kadılığı adıyla seyyar kadılar da görev yapmış, soruşturmaları bunlar yürütmüştür.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir