Osmanlı Devletinin Kurulduğu Sırada Bizansın ve Balkanların Siyasi Durumu

Bizansın Avrupa ve Balkanların Siyasi Durumu Hakkında Kısa ve Öz Bilgi, Bizansın Avrupa ve Balkanların Siyasi Durumu Kısaca, Bizansın Avrupa ve Balkanların Durumu Nasıldı?, Osmanlı Devleti Kurulurken Bizansın Avrupa ve Balkanların Durumu

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Osmanlı
Devleti’nin Kurulduğu Sırada Bizans’ın ve Balkanların Siyasi
Durumu Hakkında Kısa ve Öz Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULDUĞU SIRADA BİZANS’IN VE BALKANLARIN SİYASİ DURUMU

-Balkanlar’da da Bizans’ın toprakları vardı

-Bulgar ve Macar krallıkları, Eflak ve Boğdan Prenslikleri, Sırp ve Rum Despotlukları da vardı

-Bizans zayıflamıştı ve siyasî bölünmüşlük halindeydi

-Anadolu’da da Tekfurlar halk eziyordu

Bu durum bölgede Türk hakimiyetini kolaylaştırmıştır

-Bizans imparatorluğu küçülmüş, zayıflamış ve iç karışıklık içerisindedir

-Anadolu ve Rumeli de tekfur denilen Bizans derebeyleri halktan ağır vergiler alarak ezmektedirler

-Balkanlarda siyasi birlik yoktur

-Krallıklar (Sırp,Bulgar ve Macar) Prenslikler ve Beylikler (Eflak,Arnavutluk ve Bosna-Hersek) birbirleriyle sürekli mezhep farklılığı ve siyasi nedenlerden dolayı mücadele etmektedirler

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir